Home » Blog » PASKO 2014

PASKO 2014PERPEKTONG PAG-IBIG SA PALPAK NA MUNDO
Mahirap ang buhay… madrama ang buhay… pabigat ang buhay…
Palagi natin itong naririnig at paano ka tatanggi?  Pati tayo alam natin na ito ay totoo.
Kay maraming tao ang ayaw nang mabuhay; marami ang suko na sa buhay; maraming tao ang ayaw nang maging tao – espiritu na lang, para malaya na sa buhay!
Kasi naman, walang kuwentang mabuhay!
At mahirap ang buhay… madrama ang buhay…  pabigat ang buhay…
Ganito din nakikita ng Diyos ang buhay kasi nakikita niya kung paano ang mga anak niya’y naghihirap, nagsisikap sa gitna ng mga pagsubok.  Alam niya na hindi ginhawa, hindi hayahay ang lahat sa planetang ito.
Iba ang tugon ng Diyos.
Mahirap ang buhay, kaya ayoko na  – ganito tayo!
Ang Diyos: mahirap ang buhay kaya sisimulang kong mabuhay; yayakapin ko ang buhay ng aking mga anak.
Ang Diyos ay hindi umaayaw sa buhay kundi umiibig sa buhay. Kung umaayaw siya, e di wala nang Pasko. Umiibig siya kaya dumating siya upang makibahagi sa mga bagay na mahirap at pabigat sa ating buhay.
Ito ang kahulugan ng Pasko: hindi perpekto ang mundo – na puro mabuti lahat ng tao, na puro maganda ang pangyayari, na panay maganda ang pakiramdam… kaya nga narito ngayon ang Diyos upang samahan tayo, upang maranasan natin paano mahalin, paano kalingain, paano sabayan at samahan, paano akayin sa liwanag.
Sa mundong hindi perpekto, ang Sanggol na si Hesus ay pumapasok bilang perpektong pag-ibig ng Ama para sa ating lahat.  Kaya pala:  “at tumira Siya sa gitna natin.”  Kaya pala Immanuel: Kasama natin ang Diyos!
Dahil kasama ko Siya, sa aking puso, sa aking buhay, may kuwenta muli ang mabuhay!
Salamat po, Panginoon sa pagdating mo sa hindi perpektong mundo ko. 
Maligayang Kaarawan, Perpektong Pag-ibig ng Diyos!