Home » Blog » IKA-ANIM NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B

IKA-ANIM NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B


HINDI NA SIYA PATAY!
Hindi pa ako nakakakita ng isang tunay na ketongin. Sa Bible ko lang ito nababasa. At noong Kapaskuhan, napanood ko ang pelikulang Molokai, ang buhay ni Blessed Damien de Veuster, ang paring naging ketongin dahil sa kanyang pagmamahal sa mga ketongin.
Sa Mabuting Balita (Mk 1:40-45), masasabi natin na mahirap maging ketongin dahil para kang isang nabubuhay na patay.  Ang ketongin ay unti-unting namamatay sa pisikal na anyo. Isipin na lang kung paano ang katawan ay naaagnas, ang laman ay kinakain ng virus habang buhay ka pa. malungkot tiyak dahil tingnan pa lang ang katawan mo ay tila wala nang pag-asa. Alam mong mamamatay ka na, malapit na. walang lusot sa nag-aabang na kamatayan.
Pero ang ketongin ay patay na din sa mata ng lipunan. Kinatatakutan ang ketongin dahil baka makahawa. Kaya itinatapon siya papalayo, inihihiwalay sa iba, kasi baka mapanganib ang sakit niya. Tila ito ikalawang kamatayan para sa ketongin. Nakalimutan na siya, tinalikuran na siya, isinantabi na lamang ng kapwa.
Nang pagalingin siya ng Panginoon, tinanggal hindi lamang ang kanyang karamdaman. Binigyan pa siya ng bagong pag-asa, bagong pagkakataon, bagong simula!  Hindi na siya patay dahil magaling na ang kanyang katawan. Hindi na siya patay dahil kaugnay na siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan.
Minsan ba, pakiramdam mong para kang ketongin na iniiwasan ng iba dahil sa iyong kahirapan, sa iyong karamdaman, sa iyong pagkakamali at kasalanan? Tandaan mo, iba ang Panginoong Hesus natin! Narito siya upang alisin ang pagkapahiya natin sa ating sarili. Narito siya upang alisin ang ating pagkakahiwalay sa ibang tao. Kapag nasa puso natin si Hesus, laging may kagalakan at bagong buhay.
Gayahin mo ang ketonging ito. Tumawag sa Panginoong Hesus at tumanggap ng biyaya ng bagong buhay!