Home » Blog » IKA-ANIM NA LINGGO NG PAGKABUHAY

IKA-ANIM NA LINGGO NG PAGKABUHAY


PAANO NAGIGING TOTOO ANG PAGKABUHAY


Ang puso ng misteryo ng Pagkabuhay ay hindi isang nakalipas na pangyayari kung saan nabuhay ang isang patay. Ang Pagkabuhay ay hindi lamang pag-alala sa nakalipas na tagpo na naganap kay Kristo, isang dakilang pangyayari na nasaksihan ng mga alagad, isang pangyayari na bumuhay ng apoy ng pananampalataya sa puso ng mga alagad.
Madalas nating marinig ang mga tagapangaral na ulitin ang mga salita ni San Agustin: Tayo ay isang bayan ng Pagkabuhay at Aleluya ang ating awit. Ano pa ba ang kahulugan nito kundi ang Pagkabuhay ay misteryong buhay at makabuluhan sa atin ngayon. Nabubuhay tayo sa diwa ng ipinako at nabuhay na Panginoon. Nililiwanagan tayo ng Panginoon sa ating buhay.
Paano ba ito nangyayari? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig.  Ang Pagkabuhay ay hindi lamang isang tagpo. Ang Pagkabuhay ay isang atas na ibahagi ang kagalakan at biyaya na na tinanggap natin mula kay Kristo. Sa Mabuting Balita ngayon (Jn 15: 9-17) binibigyan tayo ni Hesus ng isang bagong utos: Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo.
Seryoso ang atas na ito. Madaling magmahal tulad ng pagmamahal natin sa sarili. Madaling magmahal ayon sa pagmamahal na tinanggap natin. Madaling magmahal ayon sa natutunan nating paraan ng pagmamahal. Pero ang magmahal tulad ng ipinakita ni Hesus, tila hindi madali ito.
Ibig sabihin, magmamahal tayo kahit nasasaktan; magmamahal na walang kapalit; magmamahal kahit hindi ka pinapansin; magmamahal at magpapatawad; magmamahal sa banal at makabayaning paraan; magmamahal sa paraang nagbibigay buhay sa kapwa. Hindi madali, di ba?
Pero ang sabi ni Hesus ngayon sa atin, hindi tayo matatawag na kaibigan niya kung hindi tayo susunod sa kanyang bagong utos. Nais ba nating maging mga kaibigan niya?
Ngayon ang ISIS ay laging nasa balita. Itong mga Muslim na panatiko ang nagpapahirap sa maraming mga tao. Ang target nila ay ang mga Kristiyano, ang mga minoridad na pamayanan, at pati ang kapwa nila Muslim na hindi sumasang-ayon sa kanila. Ang kanilang mga kilos ay nagsasabog ng takot at pagkamuhi.
Ang mga biktima ng ISIS ay nagiging mulat sa isang mahalagang bagay. Naaakit sila kay Kristo, dahil sa pag-ibig at suportang ibinibigay ng mga Kristiyano sa mga refugees; at sa mga salita at kilos na nagdudulot ng kandili sa mga naghihirap. 
Ayon sa mga balita, maraming mga nakaranas ng hirap sa kamay ng ISIS ang nagnanais ngayon na maging mga Kristiyano. At ito ay dahil sa pag-ibig na nararanasan nila mula sa mga tagasunod ni Kristo. Ang Pagkabuhay ay nagiging buhay hindi sa pamamagitan ng mga doktrina kundi sa pamamagitan ng pagmamahal.
Panginoon, turuan mo po akong magmahal bilang iyong alagad, bilang iyong kaibigan. Bigyan mo po ako ng biyaya na umibig tulad ng iyong pag-ibig. Tulungan mo po akong ibahagi ang pag-ibig na bubuhay sa misteryo ng Pagkabuhay sa aking puso at sa puso ng aking kapwa. Magawa ko sanang magmahal sa mga taong higit na nangangailangan ng aking kalinga. Amen.