Home » Blog » IKALIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY, B

IKALIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY, B

 HIGIT PA SA POWER BANK


Paano ba madaling maunawaan ang Mabuting Balita ngayon (Jn 15: 1-8)? Marami sa ating malayo sa kalikasan ang hindi makaunawa kung paano ba apektado ng puno ng ubas ang mga sanga nito. Gusto natin ng ubas, pero wala tayong tiyagang usisain pa ang nagaganap sa puno at sa sanga.
Siguro isang pagkakatulad ang makikita natin ngayon sa teknolohiya. Marami ang may cell phone, tablet, ipad, laptop at iba pang mga gadgets. Isang bagay ang kailangan natin upang magamit ito saan man tayo naroroon – ang power bank. Kapag wala nang power ang ating gadget, nandiyan ang power bank upang ituloy ang gamit ng ating gadget.
Ganun din ang puno ng ubas at ang mga sanga. Ang puno ang power bank para sa mga sanga. Ang mga sanga ay matutuyo at mamamatay kung hindi nakakabit sa power bank. Walang lakas, walang buhay at hindi gagana ang sanga kapag naputol o nawalay sa puno.
Subalit mas malalim at mas makahulugan pa ang ugnayang puno at sanga. Ang puno ay di lamang nagbibigay buhay sa sanga. Ito rin ang nagiging sanhi ng pagiging mabunga ng sanga. Sa sustansyang dulot ng puno, ang sanga ay nagkakaroon ng malulusog na dahon, bulaklak at prutas. Ito ang sinasabi ni Hesus ngayon; kapag nakaugnay tayo sa kanya, nais niya tayong mamunga.
Ang power bank, pinagagana lang niya ang mga gadgets. Nais ni Hesus na ang ating buong buhay, bukod sa gumana, ay lalo pang mamunga – ang pamilya, trabaho, pag-aaral, mga ugnayan, bawat mabuting hangarin, at ang ating panalangin.
Si Hesus ang puno ng ating buhay, at tayo ang mga sanga. Silipin natin ang ating puso at timbangin kunga gaano katibay ang ating koneksyon sa Panginoon. Manatili nawa tayong naka-plug sa ating espirituwal na power bank.