Home » Blog » IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B

IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B


DALUBHASA SA SALITA


“Dalubhasa sa salita,” ganyan isinalarawan ng kaibigan ko ang kanyang iniidolo. Hangang-hanga tayo sa mga taong magaling magpa-ikot ng salita at magmukhang kapani-paniwala at totoo. Tila ang galing ng mga taong gobyerno na magaling mag-talumpati. Ang galing ng mga taong negosyo na mangumbinsing magbenta. Mukhang napakabanal ng mga taong simbahan na ang laging sambit ay walang iba kundi ang Diyos.
Si Hesus ay hindi kailanman nalinlang ng mga salita. Sa Mabuting Balita ngayon (Mk 8), narinig niya ang mga salita ni Pedro tungkol sa pananampalataya sa kanya. Hindi niya agad pinansin ito. Malaon pa, nagsalita si Pedro upang salungatin ang pangangaral ni Hesus tungkol sa kanyang krus at pagkabuhay. Nagalit si Hesus at pinagsabihan na si Pedro na hindi nakaunawa, mali ang pang-intindi.
Buti na lang ang Diyos ay hindi tagahanga ng mga salita, hindi “tagabasa ng mga dila.” Sa halip ang Panginoon ay “tagabasa ng mga puso.” Alam niyang hindi lahat ng salita ay galing sa puso. Sa sulat ni Santiago Apostol ngayon (kab. 2) hinahamon niya ang mga mahilig magsalita tungkol sa pananampalataya: “Nasaan ang inyong patunay? Nasaan ang inyong mga gawa?” Puwedeng magaling ang talumpati at pahayag, pero wala namang ginagawa para sa mga nagugutom, namamatay, nasasaktan, nalulungkot, maysakit, at nangangailangan sa ating mga tahanan at lipunan.  Walang kuwenta din ang mga salitang ganyan!
Si Hesus ay hindi nakilala lamang bilang mahusay na guro, magaling na propeta, bihasang tagapagsalita. Naaalala natin ang Panginoon noon hanggang ngayon, dahil sa puso, hindi sa dila niya. Nagsalita siya, oo, pero pagkatapos niyakap niya ang mga dukha at maruruming tao. Nangaral siya, oo, pero pagkatapos binasbasan niya ang mga bata. Nagturo siya, oo, pero pagkatapos nagpagaling siya ng mga maysakit. Nagpaliwanag siya, oo, pero pinatunayan niya ang mga ito sa kanyang Krus at Pagkabuhay.
Kay Hesus, kitang-kita ang tambalan ng salita at gawa. Ang salita ang nagpapaliwanag ng ginagawa niya. Ang gawa naman ang patunay ng katotohanan ng kanyang mga salita.
Tayo kaya? Maraming nais magsalita tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos at sa simbahan pero wala namang pakialam sa kapwa. May mga gustong magturo sa iba tungkol sa pananampalataya pero ang puso ay malayo naman sa mga tao. May mahilig mag-ulit ulit ng mga slogan tulad ng “mercy and compassion” pero walang habag sa mga makasalanan at naghihirap.
Panginoon, basbasan mo po ang aking mga salita upang tunay na mag-ugat mula sa puso. Nawa ang mga salita ko ay maging buhay sa aking pagpapadama ng pagmamahal at pagkakaisa sa mga taong nangangailangan sa akin ngayon at araw-araw. Amen.