Home » Blog » IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, K

IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, K

KAGALAKAN SA SALITA!Matatapos na ang Bible Study nang dumating ang isang tao na masyado nang late; kilala siya bilang eksperto sa Bibliya. Nagbabahagi ang huling sharer at nabanggit nito ang salitang “love”. Pag-upo ng huling dumating na ito, biglang nagsimula na siyang magbahagi tungkol sa paksang “love”. Buti na lang at ipinaalala ng lider na ang paksa ay “Si Hesus, ang Daan tungo sa Ama.” Biglang nagsalita na naman ang huling dumating at nagbahagi tungkol sa bagong topic na nabanggit.
Sinabi niyang maraming tao ang nawawala na sa landas ng kabutihan. Dapat labanan ang kabuktutan o kasamaan ng mundo. Walang kumpromiso daw sa pag-ibig ng Diyos kaya kung sino ang hindi makikinig, ay hindi rin makararating sa Kaharian ng Diyos kundi sa kanyang paghuhukom. Walang magawa ang iba kundi makinig sa taong ito na ayaw magpapigil.
May mga taong nagbabasa ng Bibliya at akala nila ay mas mataas na sila sa kapwa. Akala nila may karapatan silang manghusga ng kasalanan ng iba. Para bang pag nagsalita sila, sila lamang ang may pagkakakilala sa Panginoon.
Baligtad ang sinasabi sa unang pagbasa (Nehemias 8) ngayon. Ang Salita ng Diyos ay hindi dahilan upang maging mahigpit, manhid at mapanghusga. May isang kahanga-hangang katangian ang Salita ng Diyos na laging nananatili – kagalakan!
Binasa at ipinaliwanag ni Nehemias ang aklat ng Batas, ang kinikilala nilang Banal na Kasulatan. At naapektuhan ang maraming nakarinig, parang piniga ang kanilang puso at nagsimula silang umiyak, manangis. Pero biglang pinigilan sila ni Nehemias. “Huwag kayong maging malungkot… huwag kayong umiyak.” Patuloy pa niya: dapat kumain at uminom at magbahagi sa iba ang mga nakarinig ng Salita ng Diyos. Ang layunin ng Salita ng Diyos ay bigyan tayo ng lakas ng loob, palakasin at paigtingin ang ating kagalakan.
Tinatanggap ba natin ang Salita ng Diyos kapag nagdarasal tayo o nagsisimba? Ang pangangaral o paliwanag ba sa ating simbahan ay nagdadala ng kagalakan o ng lagim at takot sa puso ng mga tao? Maraming tao na ang umalis sa simbahan dahil wala silang mapulot na inspirasyon upang maging maligaya ang buhay. Ibalik natin ang galak na mula sa pagbabasa, pagdarasal at pangangaral ng Salita ng Diyos.