Home » Blog » IKA-LIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

IKA-LIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

–>

KARANIWAN O HIGIT PA?

Ang Mabuting Balita ngayon ay tungkol sa isang insidenteng nagpabago ng buhay kay Pedro at mga kasama. Umuwi sila mula sa buong gabing pangingisda na walang tagumpay – walang suwerte, walang huli anuman. Sayang ang oras at lakas at paghihintay sa dagat. Kaya nang hiramin ni Hesus ang bangka upang maging upuan niya habang nangangaral, pumayag na lang sila.

Sinamahan sila ni Hesus pagkatapos at bilang pasasalamat, nag-alok ito ng tulong sa kanila. Nagulat sila nang sabihan silang bumalik sa dagat at  mangisdang muli kahit galing na sila doon at walang nangyari.

Si Pedro, na nakatuon ang mata sa pang-karaniwan na sitwasyon lamang, ay nagpaliwanag na kagagaling lang nila sa dagat at walang pag-asa ang pangingisda. Si Hesus, na nakatuon naman ang mata sa higit pa na magaganap pa lamang, ay patuloy na nag-utos na ihagis ang mga lambat.

Gulat siguro si Pedro sa nadinig niyang utos mula sa isang karpintero na naging mangangaral. Siya pa naman ang tunay na eksperto sa isda!  Marahil na iiling-iling itong sumunod.  Pero ang pagsunod niyang ito ang naging dahilang ng malaking himala ng huli ng isda na hindi pa naranasan ni Pedro kailanman.  Puno ang dalawang bangka at muntik nang lumubog sa dami ng isda.
Nang makita ito ni Pedro, nakatuon pa rin siya sa pang-karaniwan na sitwasyon, at buong kababaang-loob na humingi kay Hesus na layuan siya dahil siya ay makasalanan. Hindi siya karapat-dapat sa mata ng Diyos. Puno siya ng takot, kahihiyan at pagkamangha.

Si Hesus, na nakikita ang higit pa, ay patuloy na nagpalakas ng loob ni Pedro. Mas higit pa daw sa isda ang huhulihin niya.  May misyon para kay Pedro na higit pa sa pangingisda sa dagat – ito ang pangingisda para sa Kaharian ng Diyos.

Madalas, kapag nasa gitna tayo ng problema, nakatingin lang tayo sa pang-karaniwan na kalagayan, sa praktikal na sitwasyon, sa simpleng katotohanan na nararanasan natin, kung ano yung nandyan at kung ano ang nangyari – yun ang akala nating pang-karaniwan na dapat tanggapin at kasanayan. Nawawala ang pangarap. Nauubos ang pag-asa. Palagay natin ay taob na ang bangka natin.

Kung makikinig tayo sa Panginoon Hesus, sasabihin niyang ibaling ang mata mula sa pang-karaniwan tungo sa higit pa. Tumingala muli at umasa sa bendisyon ng Diyos. Buksan ang puso sa Espiritu na magbibigay ng kapangyarihan. Ituon ang puso sa pangarap at mas magandang plano ng Diyos. Hindi tatanggalin ni Hesus ang pang-karaniwan na sitwasyon natin, subalit magpapadala siya ng higit pa  na pangyayari na tatalunin ang pang-karaniwan na kalagayan ng mga bagay.  Manalig ka! Maniwala ka sa higit pa!
Baon ka ba sa mga problema? Nakikita mo lang ba ngayon ay ang natural mong paligid at sitwasyon sa buhay? Basahin muli ang Mabuting Balita, mag-focus kay Hesus, ang Panginoon ng imposible, ang siyang magdadala ng higit pa sa mundo ng pangkaraniwan lamang.
ps. sa miyerkules ay ash wednesday. sa linggong susunod ay kuwaresma na po. maaga ang holy week sa taong ito. God bless po!