Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO NG PAGKABUHAY, K

IKA-APAT NA LINGGO NG PAGKABUHAY, K

–>

BIHIRA ANG MABUTING PASTOL

Minsan na lang tayo makakita ng kalabaw, at sa malalayong probinsya pa. Sa youtube, isang video ang nagpakita ng nakakalugod na relasyon ng magsasaka at ng kalabaw niya. Inaalagaan, pinakakain, itinitira sa magandang kulungan ang kalabaw ng magsasaka. Ang kalabaw naman, nagta-trabaho sa bukid, nagbibigay ng gatas, naghihila ng kariton ng pamilya. Sa unang tingin, tila miyembro ng pamilya, “provider” ng pamilya, matapat na kaibigan ng pamilya.

Iisipin mo tuloy pag matanda na ang kalabaw, aalisin na ito sa pag-aararo sa bukid para magpahinga na lang sa kuwadra niya. Pero hindi, noong matanda na ang kalabaw, dinala ito ng magsasaka sa katayan at ipinagbili sa mga magka-karne para pagkakitaan pa ang huling hibla ng buhay ng kanyang matapat na hayop.

Isang babala ang ibinibigay sa atin tungkol sa mga pastol sa Bibliya. Hindi lahat sila ay mababait at banayad na tao. Sanay sa trabaho ang mga iyan sa ilalim ng init ng araw kaya mga brusko, pilyo at minsan ay pala-away at madaya sila sa kapwa. Ang mga pastol, tulad ng magsasaka, tila hindi mawalay sa mga tupa, sa kawan.  Pero tandaan natin na hindi “alaga” ang turing nila sa mga tupa. Ang mga pastol ay negosyante na nagnanais pagkakitaan ang kanilang mga hayop.  Hindi sila nag-pastol para bigyan tayo ng magandang at cute na picture ng mga mapagmahal na tagapag-alaga ng tupa!

Kaya nga lutang talaga ang Mabuting Pastol. Hindi inaasahan, pero nabubuo sa kanyang puso ang isang malasakit sa mga tupa. Kung ang ibang pastol ay panay tubo o kita lamang ang hanap, ang Mabuting Pastol naman ay baligtad ang pananaw. Hindi niya hanap ang paglingkuran siya ng tupa. Siya ang nag-aalay ng buhay para sa kawan niya. Tila hindi praktikal, ang hirap isipin!

Sabi ng Mabuting Balita ngayon (Jn 10: 27-30), na ang Mabuting Pastol ay mapag-alaga sa kawan upang walang sinumang makakuha sa kanila sa kamay ng pastol. Ito ang pananaw na tanging ang Mabuting Pastol lamang, tanging si Hesus lamang, ang mayroon. At itong pananaw na ito ay salamin ng puso ng Ama na sabi ni Hesus, ay ayaw ding hayaan na mawala sa kanyang kamay ang mga tupa. Sa pagmamahal sa kawan, iisa ang Ama at ang kanyang Anak na si Hesus!

Puwede din ba tayong maging mga mabubuting pastol sa iba?  Sa ating pamilya, paaralan, opisina, pagawaan, parokya at kapitbahayan, kaya ba nating magmahal tulad ng Panginoong Hesus at ng kanyang Ama?  Ngayong panahon ng eleksyon, may mga kandidato kaya na tulad ng Mabuting Pastol?