Home » Blog » DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO (CORPUS CHRISTI)

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO (CORPUS CHRISTI)

–>

EUKARISTIYA BILANG TAMBALAN

Sa Mabuting Balita ngayon, ginanap ni Hesus ang di-malilimutang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Nakatala ito sa lahat ng ebanghelyo dahil ngayon lang nakakakita ng ganito ang mga tao. Wala pang nagtagumpay na magpakain ng laksa-laksang tao mula sa kakarampot na pagkaing naipon.

Pero kataka-taka nang sabihin ng Panginoon sa mga alagad: kayo ang magpapakain sa kanila. Noong una, gusto ng mga alagad na paalisin ang mga tao para maghanap ng pagkain. Ipinilit ng Panginoong Hesus na sila dapat ang kumilos. Nang huli, nakakuha sila ng 5 tinapay at 2 isda – para sa 5,000 tao – napakaliit talaga!

Ang ang pakay ni Hesus? Inaanyayahan niya ang mga alagad na makibahagi sa himala. Hindi sila tagamasid lamang, hindi manonood lamang, hindi mga taga-palakpak lang nang dumami ang pagkain. Sila ay bahagi ng magaganap na himala.

Hindi hinihingi ng Panginoon ang laki o dami ng kanilang kontribusyon. Hindi niya sinabi: humanap kayo ng 50% at akin naman ang 50%. Hindi rin siya humingi na gumawa sila ng anumang malaking gawain tulad ng paggawa ng higanteng oven or malaking kalan. Kahit ano ang maibibigay nila ay sapat na. Hindi dami o laki o paggawa ng anuman ang hanap ng Panginoon.

Hinahamon ng Panginoong Hesus ang mga alagad na makibahagi, na makiisa, sa himala niya sa pamamagitan ng kanilang tiwala at pag-asa sa kanya; na maniwala silang kaya niya ang imposible; na magtiwala silang siya ang sagot ng Diyos sa gutom at uhaw ng mga tao. Kahit munting tiwala lamang at maliit na pag-asa ay malayo ang mararating kung mananampalataya kay Hesus. At naganap ang di inaasahang himala!

Maraming gutom ngayon sa espirituwal na bagay. Nais ng Panginoon na pakainin lahat sa Eukaristiya. Pero marami ang naghahanap sa malayo para sa pagkaing nasisira at nauubos.  Tumatalikod sila sa Panginoon na naghihintay sa altar. Meron namang lumalapit sa Panginoon pero walang inaasahang masyado. Di ba maraming nagsisimba na madalas nakatingin sa relo o sa cell phone kaysa sa altar?  Nangangarap ng kung anu-anong ang gagawin pagkatapos ng Misa o kung ano ang palabas sa tv, ano ang kakainin pagkatapos?

Kung tayo ay dadalo sa Eukaristiya, dapat tayong makinabang sa ginagawa natin. Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na makinabang sa pamamagitan ng tiwala at pag-asa sa kanya. Oo, maraming kaguluhan sa isip o tukso sa mata sa loob ng Misa. Pero kapag ang puso ay nakatutok kay Hesus, nagaganap ang himala. Ang Eukaristiya o Misa ay tambalang natin at ng Diyos. ibigay mo sa kanya ang para sa kanya. Gagawin niya para sa iyo ang himalang inaasahan mo!