Home » Blog » IKA-30 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-30 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

–>

ANG DIYOS AT ANG MAPAGPAKUMBABA

Ang mga pagbasa ngayon ay nakatuon sa taong mababang-loob sa harap ng Diyos. Sino ba ang mapagkumbaba? Sa unang pagbasa, Sirac 35, ang mababang-loob ay ang mahirap, ang walang maaasahang materyal na suporta, ang walang mabalingan na kapwa upang tumulong sa kanya. Sa ikalawang pagbasa, 2 Tim 4, sinasabi ni San Pablo na siya ay iniwanan ng lahat, at nang huli, Diyos lamang ang kanyang tunay na kinapitan sa kagipitan. Sinamahan siya ng Diyos at pinalakas siya.

Sa mata ng Diyos, ang tunay na mapagkumbaba ay ang taong tumatanggap, nakakaranas at nakakaunawa ng kanyang tunay na pagiging dukha sa mundong ito at dahil doon ay sa Diyos lamang bumabaling para kumuha ng pag-asa sa mga pangako ng Panginoon.

Sa Mabuting Balita, nakikita natin ang publikano na nagdarasal na may tunay na pagsuko sa Diyos. Ang publikano ay mayaman, maimpluwensya, makapangyarihan. Kahit kinamumuhian siya ng marami dahil sa pagkolekta ng buwis, dahil may posisyon at ari-arian siya, marami pa rin tiyak ang nakapaligid sa kanya. Pero bakit bigla siyang naging mababang-loob?

Siguro may naganap sa buhay niya. Napagtanto niya na walang dalang kasiyahan ang pera. Natuklasan niyang nandun lang ang mga tao kapag may ibibigay ka. Napansin niyang ang Diyos lang ang tunay na matapat mula simula hanggang huli, lalo na sa mga makasalanang itinatakwil ng iba. Natanggap ng publikano na sadyang dukha siya sa harap ng Diyos. At ngayon nais niyang matagpuan ang tunay na yaman sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon.

Kailangan kaya natin matatanto na ang pera, poder, koneksyon at kasikatan ay hindi talaga nagdudulot ng katatagan at kasiyahan? Bumaling tayo sa Panginoon at humingi sa kanya ng awa, upang siya ang tunay na maging yaman ng buhay natin.