Home » Blog » PASKO 2016 – 2

PASKO 2016 – 2

IALAY SA KANYA ANG TAKOT

Matagal nang problema ng kaibigan ko ang anak niyang adik. Hindi na ito umuuwi sa bahay at kung saan-saan tumitigil. Napabayaan nito ang kanyang  kalusugan at kabuhayan. Isang araw, nagulat ang kaibigan ko pagbukas ng pintuan nila, naroon ang anak at nagmamakaawang uuwi na. bakit? Dahil sa takot, namatay na kasi ang best friend niya at baka siya na ang susunod. Sa bahay, ligtas siya.

Sa taong ito, maraming damdamin ang namayani sa puso ng mga tao, pero isa na dito ang takot. Takot tayong mamatay o masaktan. Takot tayong mawalan ng trabaho o seguridad sa buhay. Takot tayong iwanan o pagtaksilan ng minamahal. Ang mga tao sa ibang bansa ay nagpapasko na patuloy ang sindak dala ng terorismo, giyera at karahasan.

Sa mundo ng pagkatakot, pumasok si Hesus, 2000 taon na ang nakalilipas. Sa mundo na ating pagkatakot, babalik siyang muli ayon sa ating pananampalataya.

Kalimitan ayaw natin aminin ang ating mga takot. Baka kasi sabihin ng iba mahina ang loob natin o duwag tayo. Pero sa Bible, tila maging ang mga malalapit sa puso ng Panginoon ay hindi itinago ang kanilang pagkatakot. Napansin ito ng anghel kaya nga sinabi niya kay Maria: huwag kang matakot, ikaw ay maglilihi at manganganak… Sinabi rin ito kay Jose: huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang asawa… Sinabi rin ito sa mga pastol: huwag kayong matakot dahil may dala akong mabuting balita…

Sa pagdating ni Hesus, bahagi ng kanyang misyon na pawiin ang ating mga takot sa isip at puso. ginawa niya ito hindi lamang sa salita, kundi pati sa kanyang kilos. Ngayong gabi, sinasabi muli ng Panginoon sa atin, huwag kang matakot. Narito na ang Diyos. mahal na mahal ka ng Panginoon!

Maraming kahulugan ang Pasko: Imanuel, kasama natin ang Diyos; incarnation, nagkatawang-tao ang Diyos; at isa pang kahulugan ng Pasko ay “walang imposible sa Diyos.”

Walang imposible sa Diyos. Ang bata sa sabsaban ang magiging pinakadakilang hari. Ang isinilang kasama ng mga hayop ang magdadala ng biyaya at yaman sa bawat puso. Ang hindi tinanggap sa bahay-panuluyan ang magpapakain sa lahat ng nagugutom at papawi ng lahat ng mga takot.

Ngayong Pasko, nauunawaan ni Hesus ang lahat ng nagaganap sa ating puso, higit sa lahat, ang ating takot. Huwag mong itago, kundi ialay sa kanya ang nagaganap sa iyong puso at isip.  Ilantad natin sa kanya ang ating mga pangamba at takot. Tanggapin natin ang handog niyang pag-asa kapalit ng siphayo. Tanggapin natin ang handog niyang pag-ibig kapalit ng poot. Tanggapin natin ang buhay kapalit ng kamatayan.

Bakit binabalik-balikan ang Pasko? Dahil sa tulong ng isang bata, ang Anak ng Diyos, bumalik ang sigla sa mundo. Nabuo ang pag-asa sa puso ng lahat.

Ilang araw ang nakalilipas, dinalaw ko ang pamilya ng aking kaibigan. Masaya ang pasko ng mag-asawang kaibigan ko dahil sa unang pagkakataon, matapos ang anim na taon, mayroon na silang anak. Iba ang mararamdamang ningning at liwanag sa loob ng tahanan.

Dalhin natin sa batang si Hesus ang ating takot at pangamba. Siya ang tugon ng Diyos sa ligalig ng puso. Tandaan lagi: walang imposible sa Diyos. Amen…