Home » Blog » IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

–>

SI HESUS AT ANG KANYANG KAIBIGAN

Narito na ulit ang karaniwang panahon. Katatapos lang ng pista ng Pasko at ng ating Santo Nino, balik na naman tayo sa nakasanayang daloy ng buhay. Mabuhay ang karaniwang panahon!

Ang mabuting balita (Mt. 4: 12-23) ay unti-unting nagpapakilala sa atin sa hayag o lantad na buhay ni Hesus, ang simula ng kanyang paglilingkod sa kapwa. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Walang announcement, walang piging, at siyempre wala ring paglulunsad, tulad ng proyekto o career ng isang artista o pulitiko.

Ang paglulunsad kay Hesus ay bunga ng pagluluksa para sa isa namang tao. Sabi ng mabuting balita, nang marinig ng Panginoon na “dinakip na si Juan Bautista”, umalis na siya sa Nazaret, ang kanyang tahanan, ang lugar ng kanyang natatagong buhay, ang ngayon ay nagsimula nang magbahagi ng liwanag sa mga taong malaon nang naghihintay ng pangakong pag-asa. Pagkatapos, unti-unti niyang tinawag ang mga alagad niya.

Talagang si Juan Bautista ay tunay na “kaibigan ng lalaking ikakasal,” si Hesus. Buong buhay ni Juan ay paghahanda sa pagdating at pagpapakilala kay Hesus sa Israel. Ngayong lumabas na mula sa lilim si Hesus, si Juan naman ang pumalit doon upang patuloy na maglaho habang buhay. Naramdaman din ito ni Hesus tungkol sa kanyang pinsan at kaibigan. Walang duda, malaking inspirasyon si Juan sa mahalagang misyon ni Hesus mula sa Ama.

Kung kelan tayo ay tila bagsak na bagsak na, hindi ba may Juan na dumarating para pasayahin tayo kahit konti? Kung tila sasabog na ang ating ulo, di ba may Juan na biglang dumarating para tulungan tayong mag-isip ng tama? Kapag tila walang pag-asa, ang Diyos ay nagpapadala ng isang kaibigan, kamag-anak, o kapitbahay, minsan pa nga, isang dayuhan, upang mabigyan tayo ng lakas ng loob na huwag manatiling nakaupo lamang sa bahay kundi tumayo upang makipaglaban sa buhay.

Ipinadala ng Diyos si Juan upang gabayan si Hesus at palakasin ang loob niya sa simula ng kanyang misyon. Ngayon, alalahanin natin kung sino ba ang Juan ng ating buhay, na laging nagpapaalala na huwag susuko, na patuloy ngumiti at maging positibo sa gitna ng mga pagsubok. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa taong ipinadadala niya sa ating buhay.