Home » Blog » IKA-PITONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

IKA-PITONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

I-LEVEL-UP NA IYAN!

May dokumentaryo tungkol sa iba’t-ibang relihyon sa loob ng Jerusalem. Nagsalita ang mga Muslim tungkol sa pagpapahalaga nila sa kanilang relihyon. Nagpaliwanag ang mga Hudyo kung gaano ka-importante ang siyudad na iyon sa kanila. At isang Kristiyano, na Katolikong nurse ang nagsiwalat ng damdamin tungkol sa mga hamon ni Hesus. Hindi niya daw maintindihan kung bakit hinamon tayo ng Panginoon na kapag sinampal sa isang pisngi, ibigay pa ang kabila (Mt. 5: 58-48). Baka daw magmistulang electric fan naman ang ating mga ulo sa pagbaling sa kaliwa at sa kanan.

Sa mabuting balita ngayon, tila nga mukhang impraktikal ang Panginoon a. Sa halip na lumaban, huwag daw gumanti. Kesa magtago para sa sarili, ibigay sa kapwa ang kailangan nila. Mariin din ang kanyang payo na magmahal maging sa mga taong nananakit o nangmamata sa iyo.

Pero ang lahat ng ito ay may isang layunin, at iyan ay ang pagiging ganap. Para sa Panginoon, ang mga tagasunod niya ay hindi ordinaryo, hindi pangkaraniwang mga tao. Sila ay nabago na. Sila ay liwanag sa dilim. Sila ay larawan ng mukha, ugali at pananaw ng kanilang sinusundan. Dapat lang na maging ganap sila, dahil ganito ang kanilang Ama. Kung ano ang ama, ganun din ang mga anak.

Sa maraming larangan ng buhay, payo sa atin ay huwag maging pangkaraniwan lamang. Lubos-lubusin na. I-todo na. Abutin kahit mataas o malayo. I-level up na iyan. Magbuwis buhay na kung kinakailangan. Iisa lang ang kahulugan. Ibigay ang todo para maging pinakamagaling at makuha ang gantimpala ng buhay maging sa negosyo, edukasyon, relasyon, at pangarap.

Bilang mga Kristiyano, pwede namang maging tahimik na tagasunod lamang tayo ng Panginoon. Pwedeng Katoliko o Kristiyano lang sa pangalan. Pwedeng Kristiyano lang sa kultura or tradisyong sinusundan.  Pero hindi natin mararating ang layunin ng ating buhay – maging mga buhay na larawan ng ating Ama sa langit. Ipagdasal nating magkaroon ng biyaya na asamin na isabuhay ang pananampalataya nang lubos at yakapin ang mga hamon ng pag-ibig at pagpapatawad, at paglilingkod na dala sa atin ng Diyos.