Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO NG KUWARESMA A

IKA-APAT NA LINGGO NG KUWARESMA A

–>

PAGLALAKBAY

Noong nakaraang Linggo nagsimula tayong magnilay sa mabuting balita ayon kay Juan sa tagpo ni Hesus kasama ang babaeng Samaritana. Ngayon naman, ang tagpo ay si Hesus kasama ang lalaking isinilang na bulag. Sa kanyang habag, iniligtas siya ni Hesus sa kadiliman. Nagbunyi ang lalaki sa liwanag, kulay, at kilos na natuklasan niya sa mundo.

Pero hindi naman pala niya kilala si Hesus na nagpagaling sa kanya. Kailangan pa niyang unti-unting lumago sa pagkilala bago tuluyang maisuko ang buhay  niya at makasunod sa Panginoong Hesukristo.

Una, alam lamang niya na ang “taong Hesus” ang pangalan ang nagpagaling sa kanya. Pagkatapos, naisip niya na baka isa itong “propeta.” Saka napagtanto niya na “mula sa Diyos” ang sinumang may ganitong habag at kapangyarihan. Sa huli, sa harap ni Hesus, natanggap niyang siya na nga ang “Anak ng Tao, ang Anak ng Diyos.”

Ilan ang tulad sa atin sa bulag na ito na handang maglakbay patungo sa mas malalim na pagkilala sa Panginoon? Oo, kailangan niyang magbago ilang beses tungkol sa pagkakakilala niya kay Hesus. Kailangan niyang isaayos ilang beses ang kanyang relasyon sa kanya base sa kanyang natuklasan. Pero nang huli, sulit lahat dahil natumbok niya ang tunay na pagkilala sa Panginoon. Hindi natin puwede mahalin ang hindi natin nakikilala. Ang taong ito, sa wakas, may tunay na kaalaman at natanggap niya sa puso ang kanyang Panginoon at Diyos.

Maraming Katoliko ang ayaw nang maghanap, tumuklas sa Panginoon kasi sapat na raw ang alam nila. O wala naman daw matutuklasan pang bago. Kaya nga kay daming ang pananampalataya ay nasa ulo lamang. Ang pananalig nila ay katumbas ng sa isang batang nag-aaral pa lamang ng katesismo. Samantala, marami ang nagsisimulang maglakbay upang hanapin si Hesus, maging kaibigan siya, maging sentro siya ng puso nila. At maraming Katoliko ang naglakbay sa labas ng simbahang kanilang kinamulatan.

Nais mo bang lumago sa pananampalataya? Magdagdag ng galak, buhay, sigla sa iyong ugnayan sa Panginoon? Ngayong Kuwaresma, maglakbay patungo kay Hesus, maglakad palapit sa kanya sa tulong ng panalangin, sakramento, sakripisyo, pag-aaral, pakikinig, pagbabasa ng Salita ng Diyos at mga debosyon. Maglakbay papalapit sa Liwanag ng ating buhay!