Home » Blog » DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGKABUHAY NG PANGINOON A

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGKABUHAY NG PANGINOON A

–>

WALANG MAS HIHIGIT PANG KAPANGYARIHAN

Ang pagsasaad ng mabuting balita tuwing Pasko ng Pagkabuhay ay halos laging nagsisimula sa mga babaeng dumalaw sa libingan upang matagpuan na wala na si Hesus doon. Nagulat sila at humanga dahil ang libingang may bangkay ngayon ay libingang walang laman at maluwalhati. Ganyan taun-taon tuwing binabasa natin ang mabuting balita ng Pagkabuhay

Sa mabuting balita ayon kay Mateo, may kakaibang paglalahad. Pagkatapos ilibing si Hesus at bago ang tagpo ng mga babae, si Mateo ay bumalik sa tema ng mga punong pari at mga lider Hudyo na nagpapatay sa Panginoon. Kahit matagumpay nilang naipapatay ang Panginoon, inaalala ni Mateo ang kanilang galit at poot kay Hesus. Kung sa pagsilang ni Hesus nais nila siyang ipapatay, ngayon sa kamatayan ni Hesus, ayaw nilang may maiwang anumang bahid ng impluwesya niya sa lupa.

Nakipagsabwatan sila sa mga awtoridad upang maglagay ng mga kawal sa labas ng puntod. Nilagyan din nila ang mahigpit na saraduhan ang libingan para walang makapasok upang kunin o tangayin ang bangkay at magkuwento na ito ay muling nabuhay. Bakit tila takot sila sa isang bangkay lamang?

Pero hindi mapipigil ng kapangyarihan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Sa huli, si Hesus ang matagumpay! Walang kadena na makakapigil sa Pagkabuhay. Walang kawal na makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos  sa kanyang bayan.

Hindi ba nakalulugod ito sa atin? Hindi na malaking inspirasyon ang nangyari? Minsan kasi nawawalan tayo ng loob kapag tila nagtatagumpay ang mga masasaang tao para gawing magulo ang ating buhay. Minsan akala natin natalo na tayo kahit ang tiwala natin ay sa Diyos lamang.

Ang tagpong ito kay Mateo ay magandang pagnilayan ngayong Pasko ng Pagkabuhay, kahit wala ito sa ating pagbasa. Walang kapangyarihan ang mundo na higit sa Diyos. Walang talino ang tao na mas mabisa pa sa pagmamahal at habag ng Ama. Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ipahayag ang tagumpay ni Hesus na kayang buhayin pati ang tila patay na at matamlay. Ipahayag na si Hesus ay buhay at maluwalhati!