Home » Blog » IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY, A – LINGGO NG DAKILANG HABAG

IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY, A – LINGGO NG DAKILANG HABAG

–>

MATINDING ALINLANGAN, MATINDING PAPURI

Ano ba ang kakaiba kay Tomas? Siya lang naman ang apostol na hindi “funny” o hindi “paniwalain,” hindi madaling makumbinsi (Jn 11:16; 14:5). At dahil wala siya sa unang pagpapakita ni Hesus, ayaw niyang maniwala kahit balitaan siya ng iba.

Sobrang mapagduda si Tomas na meron pa siyang mga kundisyon para maniwala talaga: dapat kong makita! Dapat kong mahawakan! Nagduda din naman ang ibang mga apostol noong una, pero si Tomas ang talagang kinarir sa buhay ang salitang “duda.”

Pero nang lumitaw muli ang Panginoon, matapos niyang batiin ang lahat, hinarap niya si Tomas at kinausap. Inanyayahan ng Panginoong Hesus si Tomas na usisain siya; na hawakan ang mga sugat niya. Sobrang gulat tiyak ni Tomas na nabasa ng Panginoon ang kanyang isipan at narinig ang kanyang sinabi noong una.

Kaya malamang, hindi naman nahawakan ni Tomas ang mga sugat ni Hesus. Malaking insulto ito kung gagawin pa niya ito sa harap ng Kristong Nabuhay na Muli. Eto na siya at kitang kita niya ang mukha na kanyang minamahal. Eto na at dinig na dinig niya ang boses na kay dalas niyang pakinggan. Muling nagbalik ang pananampalataya!

At ang katawa-tawa, kung sino pa ang sobrang nagduda, siya naman ngayon nagpahayag ng pinakamalalim na pananalig: Panginoon ko at Diyos ko!

Mahirap ba sa atin na maniwala sa pagmamahal at awa ng Diyos kung walang mga himala sa buhay natin? Dapat ba talagang ang Diyos pa ang susunod sa kundisyones natin? Ang makita Siya ay sapat na para sa tunay na alagad. Ang marinig Siya ay sapat na para sa isang Kristiyano. At dito sa Eukaristiya, nakikita natin ang Panginoon sa Tinapay at Alak; naririnig natin Siya sa kanyang mga Salita. “Mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila nakita.”