Home » Blog » IKA-17 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-17 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

–>

TUKLASIN

Nakilala ko sa youtube si Kulas, ang pinakamagaling na promoter ng turismo ng Pilipinas. Kaya niyang yakagin ang ibang tao na mahalin ang mga kagubatan, kabundukan, katubigan, kultura, at higit sa lahat, ang mga tao ng ating bansa. Punong-puno siya ng lakas at saya na ipakita ang positibo ng Pilipino. Pero si Kulas ay Canadian, hindi Pinoy. Naghanap siya sa kanyang buhay ng isang lugar kung saan  pinakamagandang mamuhay, manirahan, at makipisan. Iniwan niya ang pamilya sa Canada at trabaho sa Hongkong nang matuklasan niya ang ating bansa.

Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus ngayon na maglunsad ng isang paglalakbay. Hindi para maghanap ng mas may pagkakakitaan, o ng lugar na mas aliwalas at payapa ang buhay. Hinahamon tayo ni Hesus sa malalim na paglalakbay ng puso – tungo sa Kaharian ng Diyos.

Para sa Panginoong Hesus, wala nang mas kapana-panabik, mas kaakit-akit, mas kahali-halina, kaysa Kaharian ng Diyos na pangako niya sa lahat ng nagnanais nito. Ang Kaharian ng Diyos ay hindi pisikal na lugar kundi kalagayan ng puso kung saan ang Diyos na ang sentro ng lahat para sa isang tao, at kung saan ang kalooban ng Diyos ang siyang bukal ng anumang pangarap at kilos. Sa madaling sabi, ang Diyos ang naghahari sa buhay.

Madalas tayong matali at mabuhol sa ibang mga kaharian – ng tagumpay, yaman, kapangyarihan, pagpapasarap, pagtatrabaho, reputasyon. Sa kaibuturan ng puso, alam nating walang mahihitang tunay na kaligayahan at kapahingahan sa mga iyan. Lalo lang tayong magnanasa para sa daigdig, at para sa ating sarili na gumon sa pagpaparaos, galit, kalungkutan, at pagkabigo.

Inaanyayahan tayo ni Hesus na hayaan nating ang Diyos lamang ang humawak ng lahat-lahat sa ating buhay, hindi upang kontrolin tayo kundi upang akayin sa tunay na ligaya at nag-uumapaw na buhay. Maraming nakatagpo sa malalim na ugnayan sa Panginoon ang nakapagtanto na kapag ang Diyos ang sentro ng buhay, wala nang iba pang hahangarin. Sapat na ang Diyos para sa akin!

Nais mo bang tuklasin ang Kaharian ng Diyos? Payag ka bang matagpuan ang mamahaling perlas at ang kayamanang nakabaon sa lupa (Mt 13)? Lumapit tayo sa Panginoong Hesus at itanim ang ating buhay sa kanyang Salita, kapangyarihan at dakilang pag-ibig upang maging bahagi ng Kaharian.