Home » Blog » IKA-19 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

IKA-19 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

PARANG LULUBOG


Mula pa noon, ang daming nang kuwento tungkol kay San Pedro, lalo na sa kanyang kahinaan, pagpapadalos-dalos at kakulangan sa paghusga sa mga bagay-bagay. At sino ang sisisihin kung ganito talaga si Pedro. Sinasalamin niya sa atin ang mahina, kulang, at mali sa ating mga sarili. Kaya nga kung pagtatawanan natin si Pedro, sana pag-isipan din natin ang ating sariling situwasyon.

Sa mabuting balita ngayon (Mt 14), nang makita ni Pedro ang Panginoong Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, agad niyang ninais na sumama dito. Nang anyayahan siya ng Panginoon, lumitaw ang tunay na kulay ni Pedro; kulang ang kanyang tiwala, at kaya siya ay unti-unting lumubog.

May kasabihan sa Ingles na “the sinking feeling”. Ito yung nagaganap kung bigla at di maipaliwanag na nakaramdam ka na may mali, may masama, may kakaibang nagaganap. At pagkatapos bigla kang dinapuan ng takot na baka hindi mo kayanin ito. Ang problema ni Pedro ay parang tulad ng kahulugan ng kasabihang ito: ang pakiramdam na ikaw ay lumulubog. Para tayong lumulubog dahil nahihintakutan tayo ng mga alon at hangin sa dagat ng buhay at hindi tayo lubos na makapagtiwala na kaya nating lumakad sa tubig kasama si Hesus.

Mabuti na lang at mabilis bumawi si Pedro. Bigla niyang naalalang isigaw ang napakamakapangyarihang panalangin: Panginoon, iligtas mo po ako! Nang maunawaan niyang kulang ang kanyang tiwala, pinalakas niya ito sa pamamagitan ng pagsuko sa nag-iisang maaaring magligtas sa kanya.

Kasama ko sa pilgrimage si Ka Sanny, doon sa tubig kung saan naganap ang himala ng ebanghelyo. Habang naroroon kami, naunawaan niya na kumakapit pala siya sa isang bagay sa nakaraan, isang bagay na nagdudulot ng sakit, isang bagay na nagpapabagal sa kanyang pag-usad. Lagi niyang dala ang ilang pirasong buhok ng kanyang anak na dalaga na namatay sa leukemia; isang kamatayang hindi niya matanggap at malimutan.

Tulad ni Pedro, sa ibabaw ng tubig, hinugot ni Ka Sanny ang mga buhok sa kanyang wallet, ikinalat sa tubig at sa wakas, isinuko niya ang lahat sa Panginoon. Ang kanyang mga luha noong araw na iyon ay mga luha ng kagalakan at kaligtasan dahil natuto siyang muli na magtiwala. Ang kanyang anak ay ligtas sa kamay ng Diyos at ang kanyang buhay ay mahalaga sa Panginoon.

Para ka bang lumulubog minsan? Tulad ni Pedro at Sanny, bakit hindi mo subukang magdasal: Panginoon,iligtas mo ako – sa kalungkutan at paninimdim, sa adiksyon, sa kawalang-pagasa, sa karamdaman, sa galit at kayabangan… Sunggaban ang kamay ng Panginoon dahil nais niyang maging tagumpay kang maglakad sa ibabaw ng tubig ng buhay! Kaya nating lumakad sa ibabaw ng mga alon, kasama si Hesus!