Home » Blog » IKA-21 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-21 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

BAKIT SI PEDRO PA?

Sa mga Katoliko, ang mabuting balita ngayon (Mt 16) ay may matimyas na alingawngaw sa ating pananampalataya. Ipinapakita dito ang natatanging pag-uusap ng Panginoong Hesus at ng kanyang pangunahing alagad, si Pedro. Para sa maraming eksperto, ang tagpong ito ang siyang paggagawad ni Hesus kay Pedro ng katungkulan at kapangyarihang maglingkod sa simbahan sa kanyang ngalan. Lagi nating sinasabi na dito naganap ang pagiging Santo Papa ni San Pedro.

Subalit palagay ko, ang mabuting balita ngayon, kahit nakatutok kay Pedro at sa mga naging Santo Papa ng simbahan, ay may dalang mahalagang mensahe para sa ating lahat. Kung di gayon, hindi magiging makabuluhan at angkop ang mga salitang ito sa ating buhay. Bakit ba tinawag ni Hesus si Pedro? Hindi naman siya ang pinakamagaling na alagad. Lagi siyang nagkakamali. Madalas din siyang katawa-tawa. At sa huli, di ba, itinatwa din niya ang Panginoon noong dakpin si Hesus ng mga kaaway niya. Kaya, bakit siya?

Isang magandang tugon ay ang pag-unawa natin sa dalawang paraan ng pagtingin natin sa kapwa tao. Nariyan ang tingin na nagdadala ng kamatayan. Nagaganap ito kapag nakatitig tayo sa iba na may panghihinala, pag-aakusa, panlalait o panghihiya, panghuhusga at pagkokondena. Ganyan ang mundo natin. Kapag ayaw natin sa nakita nating ugali o gawain ng isang tao, kapag nalaman natin ang kanyang kamalian, kasalanan at krimen, nakatatak na sa atin na negatibo siya at inaayawan natin siya.

At nariyan din ang pagtingin sa kapwa na nagdadala ng buhay. Ito ay nagiging simula ng pagpapatawad, panghihikayat at pag-asa. Si Hesus, at gayundin ang kanyan Ama, ay ganito tumingin sa atin. Nakikita ng Diyos ang ating kahinaan, mga sugat, at mga kasalanan. Pero sa kabila niyan, binibigyan pa rin niya tayo ng isa pang pagkakataon, bagong buhay, at bagong panimula. 

Kapag tinitigan tayo ni Hesus, sinasabi niya sa ating nagtitiwala siya sa atin at tayo ay may kakayahang ayusin ang wasak nating mga kilos, salita at pag-iisip. Naranasan ito ni Pedro at mga alagad. Patuloy nating nalalasap din ito sa paglapit natin kay Hesus sa panalangin at sa mga sakramento ng kanyang pag-ibig. Ang karanasan ni Pedro ay paalala sa atin ng kakaibang pag-ibig na nagmumula sa Diyos.

Bakit pinili ni Hesus si Pedro? Bakit niya tayo pinipili ngayon bilang mga kapamilya at kaibigan niya? Kasi, para sa Panginoon, hindi mahalaga ang ating pagkataong wasak, ang ating nakalipas, at ang ating mga pagkukulang. Tanging ang pag-ibig lamang niya ang puwersang magpapalakas sa atin bilang mga tunay na alagad at saksi.