Home » Blog » IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY

IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY

–>

HABAG NA NAGPAPALAYA

Bumili ng pagkain para sa pamilya ang isang lalaki. Nang pauwi na, binaril siya ng tatlong lalaki, ninakawan at iniwang naghihingalo. Sa korte bago ang paglilitis,niyakap ng ina ng lalaking pinatay ang pinakabata sa mga bumaril sa anak niya. Niyakap din niya ang ina nito. Sinabi ng babae sa pumatay sa anak niya: Hindi ako galit sa iyo. Hindi ito ang paraan. Awa at patawad… iyan ang aking paraan.”

Isipin natin ang naganap sa Pagkabuhay ni Hesus. Kapagdaka matapos siyang mabuhay muli, itinulak ng Panginoon ang batong takip sa pintuan ng libingan. Mula doon, iniwan ni Hesus ang lamig, kadiliman, at pagkatuyot ng kamatayan upang salubungin ang bagong liwanag at buhay na ibabahagi niya ngayon sa mga alagad. Kabaligtaran naman ang kilos ng mga alagad na nagkulong sa isang lugar, nagtipon dahil sa takot, ayon sa ebanghelyo (Jn 20:19), sa mga Hudyo. Kahit na Hudyo rin sila mismo! Takot ba ang mga alagad sa kanilang mga sarili?

Ang unang pagpapakita ng awa ni Hesus sa kanyang mga alagad ay ang alisin ang kandado ng kanilang takot at akayin sila papalabas sa pagtatago; palayain sila! Nais ng Panginoon na mamuhay ang mga alagad sa kalayaang tinatamasa niya ngayon.

Naghahangad ng kalayaan ngayon ang mga tao. Ang mga kabataan ay nangangarap maging malaya upang maging kanilang tunay na sarili, makihalubilo sa mga nais nilang kaibigan, at magawa ang nais nilang gawin. Ang mga grupo sa lipunan ay nakikibaka para malayang tamuhin ang kanilang mga pakay. Halos lahat tayo ay dumaranas ng kalayaang dulot ng internet kung saan maaari tayong maglakbay, mag-aral, maglibang, magdasal, magsaliksik at tumuklas ng anumang nais natin.

Ang kalayaang kaloob ni Hesus ay kakaiba at mas malalim. Ito ang kalayaang maging tulad niya, gawin ang ginawa niya, ibigay ang sarili sa ating mga kapatid tulad ng pag-aalay niya. Hindi ito medaling gawin. Tulad ng mga alagad hindi ba mas pakiramdam nating ligtas at payapa kung ang mga kasama natin ay katulad din natin? Takot tayong lumabas sa ating sarili, o sa ating grupo at ipahayag ang ating pananampalataya,, takalayin ang ating pag-asa at ibahagi ang ating pag-ibig.

Ang awa ni Hesus ay nakapaloob sa kanyang kilos na nagpapalaya sa kapwa. Sa pagtanggap natin ng awa niya, ng kalayaan niya, ipagdasal nating tamuhin ang biyaya na palayain din ang kapwa sa tulong ng ating salita at gawang puno ng kabutihan, pagpapatawad, pang-unawa at habag.