Home » Blog » ANG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUS

ANG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUS

–>

KAILANGANG MANGYARI ITO

Isang Fil-Am na komedyante and nakapanayam sa tv tungkol sa saya at sigalot ng kanyang trabaho. Dahil madalas niyang ginagamit na materyal ang mga kuwento tungkol sa kanyang nanay at anak, tinanong siya kung hindi ba nagrereklamo ang anak na nadadawit siya sa mga biro ng ama. Sinabi ng komedyante na walang magagawa ang anak kundi pumayag kung gusto nitong mag-aral ng kolehiyo, bumili ng sneakers, magkaroon ng budget sa bakasyon o layaw. Kailangan itong mangyari kahit hindi madali para sa buhay ng isang bata!

Kung masusunod ang mga alagad, tiyak ayaw nila umalis pa muli si Hesus. Naranasan na nilang tatlong araw mawala ang Panginoon at nagulo ang kanilang buhay. Nariyan ang pighati, ang pagkawala, ang lungkot nang kunin sa kanila ang Panginoon. Ngayong nagbalik siya bilang Nabuhay at Nagtagumpay, nais nila tiyak na makapiling siya habang buhay. Bakit maigsi lang ang pagbabalik niya? Bakit hindi na siya puwedeng maging bahagi ng tropa?

Ang Pag-akyat sa langit ay mahirap din para sa Panginoon. Oo nga at sabik siyang magbalik sa Ama. Masaya siyang tapos na ang misyon. Pero dito sa lupa nagkaroon siya ng magandang ugnayan sa mga taong sumunod sa kanya. Maligaya siya sa kanilang piling. Nalibang siya sa kanilang mga kuwento. Minahal niya ang kanilang mainit na pagkakaibigan. Pagbalik mula sa kamatayan, hindi kaya naisip din niyang mainam sigurong magtagal nang kaunti pa upang maibahagi sa kanila ang kanyang bagong buhay? Pero, ang Pag-akyat sa langit ay nangangahulugan kay Hesus, ng pagkawalay na muli sa mga minamahal.

Kailangang maganap ang Pag-akyat upang magpatuloy at mamunga ang Gawain ng Pagliligtas. Ang Pagkabuhay ay hindi victory party or reunion ng barkada. Ang hiwag ng buhay ni Hesus ngayon ay dapat magbigay-daan sa patuloy na hiwaga ng iba pang kaloob ng Diyos, lalo na ang kaloob na Espiritu Santo. Kung hindi aalis ang Panginoon, hindi rin darating ang Espiritu Santo. At siya na ang kukumpleto sa Gawain ni Hesus sa puso ng mga alagad at ng mga magigi pang mga alagad. Ang Pag-akyat sa langit ang sakripisyong dapat mangyari kay Hesus at sa mga alagad upang ang bayan ng Diyos ay yumabong sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.

Sa ating buhay, nagtataka tayong bakit natatapos pa ang magagandang bagay. Nagtatanong tayo bakit kailangang may kapalit ang isang minamahal na bagay. Bakit hindi puwedeng sabay na lang nating itago ang lahat ng gusto natin? Dapat umalis pa-abroad ang magulang para mabuhay ang pamilya. Kailangang lisanin ang paaralan para habulin ang pangarap sa buhay. Dapat mamatay ang isang ka-pamilya para magkasundo-sundo ang lahat. Kailangang magtapos ang ugnayan para lumago ang bawat isa.

Ipanalangin natin sa Diyos ang biyaya ng Pag-akyat sa Langit ni Hesus. Matanggap nawa natin ang mga kailangang mangyari sa ating buhay upang makamtan natin ang mga biyayang nakalaan pa lamang.