Home » Blog » PANALANGIN LABAN SA DEPRESSION AT SA TUKSO NG SUICIDE

PANALANGIN LABAN SA DEPRESSION AT SA TUKSO NG SUICIDEDIYOS NA TAGAPAGLIGTAS AT LAKAS NG AKING BUHAY

ALAM KONG HINDI MO AKO INIIWAN SA MGA PAGSUBOK NG BUHAY NA ITO

AT HINDI MO AKO PABABAYAAN SA SANDALI NG KAMATAYAN.

PAKINGGAN MO PO ANG AKING PANALANGIN AT GAYUNDIN

NG LAHAT NG MGA TAONG NANGHIHINA ANG LOOB

DAHIL TILA NABABALOT NG KADILIMAN ANG BAWAT ARAW

AT TILA KAPOS ANG PAG-ASA SA KINABUKASAN.

PATINGKARIN MO MULI SA AKING PUSO ANG ESPIRITUNG NAGPAPALAKAS

DAHIL NANANALIG AKO NA WALANG ANUMAN SA MUNDONG ITO NA

MAKAPAGHIHIWALAY SA AKIN SA PAG-IBIG MO

SA PAMAMAGITAN NI HESUKRISTONG ANAK MO. AMEN.
 

…………

PANGINOON, AKING PAG-ASA

DALA KO SA HARAPAN MO ANG PAGKABULABOG,

DALAMHATI AT KAGULUHAN NG PUSO.

TULUNGAN MO PO AKONG MAKASUMPONG NG KAPAYAPAAN

DAHIL ALAM KONG MAHABAGIN KA AT

MAPAGMAHAL SA IYONG MGA ANAK.

BIGYAN MO PO AKO NG LIWANAG SA GITNA NG AKING KADILIMAN

SA TULONG NG TIYAK MONG PAGMAMAHAL SA AKIN

SA PAMAMAGITAN NI HESUKRISTONG ANAK MO. AMEN.

……

MAAWAING DIYOS,

DINGGIN MO ANG HIKBI KO

SA GITNA NG AKING DALAMHATI,

DAHIL IKAW ANG NAKABABATID NG PAGHIHIRAP NG AKING PUSO.

LAMPAS ITO SA AKING PANG-UNAWA NGAYON

AT HINDI KO KAKAYANING MAG-ISA

KUNG WALA KA SA AKING PILING.

SAMAHAN MO AKO AT ALALAYAN

PANGINOONG HESUKRISTO. AMEN.

–>