Home » Blog » IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON B

IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON B

SERYOSONG MAKIPAGSAPALARAN

Si Peter na isang batang Katoliko ay lubos na humanga sa mga santong nag-akay ng mga tao papuntang langit. Kinaibigan niya ang mas batang si Danny at kinumbinsi ito na sa ilalim ng kanyang paggabay, ihahanda si Danny na tumanggap ng First Communion para ito makapasok sa langit. Lumunsad sa pakikipagsapalaran ang dalawa, isang adventure na idinaan nila sa sports. Hindi lubos na naunawaan ni Peter na iba ang relihyon ni Danny (Hudyo) at na bilang na ang mga araw ni Danny na may kanser. Ang mahalaga para sa magkaibigan ay gawin lahat upang makamit ang pangarap nilang langit. (mula sa aking paboritong pelikula, “Stolen Summer”)

Mas seryoso pa yata ang dalawang batang ito kaysa lalaking lumapit sa Panginoon sa mabuting balita ngayon. Sa simula tila masigasig para sa Kaharian, nagtanong siya kung paano makararating sa langit. Inilahad ng Panginoon ang mga Utos ng Diyos at nakita niyang madali itong gawin. Pero nang nag-level up na si Hesus at humingi ng buong pagsuko ng lahat ng ari-arian, ang lalaki ay malungkot na umalis na.

Paalala sa atin ngayon ng Panginoon na ang pagpasok sa Kaharian ay nangangailangan ng nagniningas na pag-asam sa Diyos at ng ganap na pagtalikod sa mga kinagigiliwan ng puso sa mundong ito. Natural, kasama dito ang pagtupad ng mga utos. Subalit higit pa, dapat ang kahandaang iwanan ang lahat at manatili lamang ang Diyos sa ating puso. Dito nagsisimula ang problema. Maraming regulasyon ang bawat relihyon. Madaling basta sumunod lang upang makapasa sa panghuhusga ng mga taong ang pakay lamang masdan ay ang mga pang-ibabaw na kilos at gawain.

Para kay Hesus, ang pananampalataya, higit pa sa pagtupad ng mga utos, ay tungkol sa lubos na pagtitiwala, buong pagsuko, at ganap na pagpapaubaya sa kamay ng Amang mapagmahal. Hindi tayo sanay sa ganito. Hindi madali ito. Para sa iba sa atin, mangangahulugan itong kumapit sa pananampalataya sa gitna ng pagkasuklam at pagtuligsa. O patuloy na maniwala sa gitna ng alinlangan at krisis. O pagtitiwala sa patnubay at pangangalaga ng Diyos sa panahon ng paghihirap, malubhang karamdaman at malaking pagkawala. O ang paghahagilap sa kadiliman ng kawalang-alam, hindi tantiya ang iniaalay ng kinabukasan.

Panginoon, pinahahalagahan ko ang mga bagay na tunay na kinagigiliwan ng aking puso kahit na pinababagal nito ang mga yapak ko sa pagsunod sa iyo. Bigyang lakas mo po ako na makawala sa mga hadlang sa tunay na pagtitiwala sa iyo. Biyayaan mo po akong makasunod sa iyong mga utos at higit sa lahat, makapag-alay sa iyo ng lahat ng aking pag-aari at ng aking buong pagkatao. Amen.

–>