Home » Blog » I WOULD RATHER – 2

I WOULD RATHER – 2

BY FERDI FUENTES (+)

Be sincere than a hypocrite

Be authentic than untrue

Be better than good

Be a cooperator than a competitor

Be hopeful than hopeless

Be reading than gossiping

Be right than wrong

Be competent than ineffective

Be a food producer than a consumer

Be fair than greedy

Be early than late

Be clean than dirty

Be happy than sad

Inspire than discourage

Praise than criticize

Plant than cut trees

Reuse than abuse nature

Walk than ride

Smile than frown

Have less than more

Have a pure heart than material possessions

Serve than be served

Pray than waste time

Blaze a trail than stand still

Be a CHILD OF GOD

(filipino: tagalog)

 

MAS MAMATAMISIN KONG
Maging taos-puso kaysa mapagbalatkayo
Maging totoo kaysa maging mapagkunwari
Maging mas mabuti kaysa mabuti lang
Maging kaisa kaysa katunggali
Maging puno ng pag-asa kaysa walang pag-asa
Maging pala-basa kaysa pala-tsismis
Maging tama kaysa mali
Maging may kakayahan kaysa walang bias
Maging tagagawa ng pagkain kaysa tagaubos
Maging patas kaysa ganid
Maging maaga kaysa huli
Maging masaya kaysa malungkot
Maging inspirasyon kaysa pampahina ng loob
Maging tagapuri kaysa tagapuna
Maging tagapagtanim kaysa tagaputol ng mga puno
Maging mapanagutang gumamit kaysa sumira ng kalikasan
Maglakad kaysa palaging sumakay
Ngumiti kaysa sumimangot
Magmay-ari ng kaunti kaysa ng marami
Magkaroon ng busilak na puso kaysa ng maraming mga materyal na bagay
Maglingkod kaysa paglingkuran
Magdasal kaysa magsayang ng oras
Mag-ukit ng landas kaysa tumayo lamang
Maging ANAK NG DIYOS!

–>