Home » Blog » KAPISTAHAN NG SANTO NIÑO, K

KAPISTAHAN NG SANTO NIÑO, K

ANG HINDI MATAPOS-TAPOS NA PAGREREGALO

 Santo Nino de Atocha

Madalas banggitin na ang dahilan ng pagdiriwang ng Santo Niño ay kultural, dahil mapagmahal tayo sa mga bata dito sa ating bansa, at napakaraming bata sa paligid! Sinasabi ring ang dahilan ay espirituwal dahil tinatawag tayo ng Panginoon na maging tulad ng mga bata sa ating pananampalataya. Ngayon naman hanapin natin ang teyolohikal na dahilan (kahulugang batay sa aral ng pananampalataya) kung bakit mahalaga sa ating mga Pilipino, sa buong simbahan, at sa sinumang nagpapahalaga sa dangal ng tao ang debosyon sa Santo Niño.

Bagamat tapos na ang Kapaskuhan, hindi maikakailang ang diwa nito ay nananatili pa rin. Higit pa dito, ang mensahe ng Pasko ay umaapaw pa rin sa mga pista hanggang sa Epifania (o tatlong Hari), at maging sa mga unang buwan ng bagong taong dumating.

Ang lubhang malalim (o kung tawagin ay teyolohikal) na mensahe ng Santo Niño ay parang sa Pasko: ang kahanga-hangang pagpapalitan (sa Latin, admirabile commercium) ay naganap sa pagitan ng langit at lupa. Sa madaling sabi, ito ang tunay na pagbibigayan ng regalo na dulot ng Pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos na si Hesus. Iniregalo niya ang kanyang sarili bilang isang tao. Tayo naman ngayon ay may lakas at tapang na iregalo ang sarili sa Diyos at makabahagi ng kanyang kabutihan, kapayapaan, at pagmamahal. Naging tao ang Diyos upang ang tao ay matulad sa Diyos.

Kahanga-hanga di ba? Malalim na katotohanan ito at madalas ang lengguwahe ng teyolohiya ay hindi sapat upang gawing mas simple pa upang lalong maunawaan. Buti na lang, ang imahen ng Santo Nino ay nagbibigay ng buhay na paglalarawan at ng kongkretong halimbawa upang malasap natin ang kahanga-hangang pagbibigayan ng regalo ng Diyos at ng kanyang mga anak.

Kapag minamasdan ang Santo Nino sa ating mga altar hindi ba at nakikita rin natin ang ating sarili sa kanya? Munti, mahina, nangangailangan, tila walang kabuluhan. Ang ganyang bata ang tunay na larawan ng kahinaan ng pagkatao. Naging tulad nating ang Diyos upang ipakita ang lalim ng kanyang pagmamahal. Subalit hindi dito naputol ang kuwento.

Kapag nagdarasal din tayo sa Santo Nino naaalala nating kahit tayo ay maliit, hindi lamang tayo mga simpleng nilalang sa mundo. Sa katunayan, tayo ay itinataas bilang mga anak ng Ama sa langit. Dumating si Hesus sa pamilya ng mga tao, upang ang mga tao naman ay makapasok sa puso ng Diyos.

Sa harap ng ating Santo Nino, magpasalamat tayo sa Diyos na umako ng ating pagkatao. Huwag din nating kaligtaang ialay sa kanya ang kaibuturan ng ating mga puso upang hipuin niya ang ating kahinaan ng mabathalang pagbabasbas at pagpapalakas.

(kung nakakatulong sa iyo ang blog na ito, paki-share sa isa pang kaibigan. salamat po!)