Home » Blog » LITANYA NG PAGTITIWALA: PANG-KUWARESMA

LITANYA NG PAGTITIWALA: PANG-KUWARESMA

LITANYA NG PAGTITIWALA

MULA SA PANINIWALANG DAPAT KONG PAGHIRAPANG KAMTIN ANG IYONG PAGMAMAHAL

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA TAKOT NA HINDI AKO KARAPAT-DAPAT MAHALIN

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA MALING AKALA NA KAYA KO ANG LAHAT NG BAGAY

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA TAKOT NA KAPAG NAGTIWALA AKO SA IYO AY LALO AKONG MAHIHIRAPAN

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PAGDUDUDA SA IYONG SALITA AT MGA PANGAKO

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PAGTANGGI NA MAGING TILA BATA NA NAKASALALAY SA IYO

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PAG-AATUBILING TANGGAPIN ANG IYONG KALOOBAN

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PAGKABAGABAG SA KINABUKASAN

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA SAMA NG LOOB AT SOBRANG PAG-IISIP SA NAKARAAN

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA MALIGALIG NA PAGHAHANAP NG SARILI SA KASALUKUYANG SANDALI

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PAGTUTOL NA MANIWALA SA IYONG PAG-IBIG AT PRESENSYA

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA TAKOT NA HINGIN MO SA AKIN ANG HINDI KO KAYANG IBIGAY

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PANINIWALANG ANG BUHAY KO AY WALANG HALAGA

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA TAKOT SA ANUMANG HIHINGIN SA AKIN NG PAG-IBIG

ILIGTAS MO AKO, HESUS

MULA SA PAGKASIPHAYO

ILIGTAS MO AKO, HESUS

NA PATULOY MO AKONG HINAHAWAKAN, ITINATAGUYOD AT MINAMAHAL

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA ANG PAG-IBIG MO AY MAS MALALIM KAYSA AKING MGA KASALANAN AT PAGKAKAMALI, AT NAGPAPABAGO SA AKIN

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA ANG HINDI PAGKAALAM SA MAGAGANAP SA KINABUKASAN AY PAANYAYANG SUMANDIG AKO SA IYO

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA KAPILING KITA SA AKING MGA PAGDURUSA

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA ANG AKING PAGHIHIRAP, KAUGNAY SA IYO, AY MAGBUBUNGA SA MUNDONG ITO AT SA KABILA

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA HINDI MO AKO IIWANG ULILA, NA IKAW AY LAGING NASA IYONG SIMBAHAN

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA ANG BALAK MO PARA SA AKIN AY HIGIT NA MABUTI

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA LAGI MO AKONG DINIRINIG AT SA IYONG KABUTIHAN AY TINUTUGON

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA BINIBIGYAN MO AKO NG BIYAYANG MAPATAWAD AT MAGPATAWAD

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA BINIBIGYAN MO AKO NG LAHAT NG LAKAS NA KAILANGAN KO PARA SA AKING GAWAIN

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA ANG AKING BUHAY AY KALOOB

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA TUTURUAN MO AKONG MAGTIWALA SA IYO

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA IKAW ANG AKING PANGINOON AT DIYOS

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

NA AKO ANG IYONG MINAMAHAL NA ANAK

HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO

(Salamat sa Sisters of Life)

–>