Home » Blog » IKA-LIMANG LINGGO NG KUWARESMA K

IKA-LIMANG LINGGO NG KUWARESMA K

LUKSO NG GALAK

Sikat ngayon ang paraan ng pagsasaayos ng bahay o opisina na ang tawag ay KonMari. Gawa ng isang Haponesa, sabi niya gamitin ang damdamin upang malaman kung dapat itago o itapon ang isang bagay. Halimbawa, haplusin ang iyong mga damit at pakiramdaman kung may “lukso ng ligaya” kang nadama. Kapag meron, itago muli ang damit. Kapag wala, puwede na itong itapon.

Maaaring hindi tayo sanay pakiramdaman ang “lukso ng ligaya” sa bawat ari-arian natin. Pero may matalas tayong pandama sa tao. May mga taong nagpapasaya sa atin agad. May mga tao namang madaling kayamutan, lalo na ang mga masasama, mapanganib at nakahihiya.

Ito ang naganap sa Mabuting Balita ngayon. Sabi ni Juan, isang babae ang nahuling nangangalunya at ayon sa mga Hudyo dapat siyang dagliang ikondena, husgahan at parusahan. Dapat siyang hiyain at idiin sa publiko. Makasalanan siya at walang lugar para sa tulad niya sa lipunan ng mga Hudyo.

Nabigo ang lahat nang madinig mula kay Hesus na hindi lamang ang babae ang makasalanan doon. Lahat ng nakapalibot ay mga makasalanang hindi kayang maghagis ng unang bato. Hindi nais ng Panginoon na ipahiya ang madla. Ang gusto niya ay ipakitang ang bawat makasalana, lalo na ang pinaka-kinamumuhian, ay nagpapalukso ng ligaya sa puso niya, sa puso ng Diyos.

Kay Hesus, walang taong patapon. Lahat ay mahalaga. Mahirap tanggapin ang aral at halimbawang ito ni Hesus sa panahong itinuturo sa atin na dapat itatwa, itulak, ilayo ang mga bulok na tao mula sa lipunan, at malayo sa ating puso.

Ang karunungan ng Diyos ang nagligtas sa babae. Ito rin ang ating kaligtasan dahil tayo ay mga makasalanang tanging Diyos lamang ang makatatanggap at magpapahalaga. May lukso ng ligaya sa puso ng Diyos para sa atin. Kaya ba nating tularan ang pananaw na ito sa pagturing natin sa mga kapwa natin makasalanan sa paligid?

May isang kasabihan mula kay Audrey Hepburn: Ang mga tao, higit pa sa mga bagay, ay dapat buuin, panibaguhin, buhayin, tanggapin at tubusin; huwag itapon ang sinumang tao.”

May makabuluhan pa dito ang salita ng Panginoon: “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.”

–>