Home » Blog » MULING PAGKABUHAY: BAKIT KAUNTI LANG ANG NAKAKITA KAY KRISTO?

MULING PAGKABUHAY: BAKIT KAUNTI LANG ANG NAKAKITA KAY KRISTO?

SA JUAN 14: 22 NAGTANONG SI SAN HUDAS TADEO: ‘PAANO YUN LORD, IPAPAKILALA MO ANG SARILI MO SA AMIN PERO HINDI SA MUNDO?”

BAKIT HINDI NAGPAKITA SI HESUS SA KANYANG MGA KAAWAY – SA MGA LIDER HUDYO NA NAGPLANO NG KANYANG KAMATAYAN, KAY PILATO AT HERODES, SA MGA SUNDALONG ROMANO NA NAGPAKO SA KANYA SA KRUS?

HINDI BA ITO RIN ANG TANONG HINDI LAMANG SA MULING PAGKABUHAY KUNDI TUNGKOL SA IBA PANG MGA PANGYAYARI SA BUHAY NG PANGINOON? HINDI BA GANITO NAMAN TALAGA KUMILOS ANG DIYOS?

BAKIT KAY ABRAHAM LAMANG AT HINDI SA BUONG DAIGDIG? BAKIT SA ISRAEL LAMANG AT HINDI SA LAHAT NG BANSA? BAKIT SA BETLEHEM SA ISANG SABSABAN? BAKIT SA KARANIWANG BAYANG NG NAZARET? BAKIT ISANG KARPINTERO AT HINDI ISANG ENGINEER O MANAGER ANG PINILI NIYANG TRABAHO?

BAHAGI NG MISTERYO NG DIYOS NA KUMIKILOS SIYANG SOBRANG BANAYAD; NA ANG KANYANG KASAYSAYAN AY DAHAN-DAHAN BINUBUO NA HINDI HALOS MAPANSIN NG IBA, LALO NA NG MGA MAKAPANGYARIHAN AT MATATAAS SA LIPUNAN.

NAIS NIYA LAGI ANG PUMASOK SA MUNDO SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA NG MGA ALAGAD NIYA NA PINILI UPANG MAGPAKITA SIYA AT MAKIPAG-ISA.

ITO ANG UGALI NG DIYOS: HINDI IPILIT ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAAN KUNDI HAYAAN ANG KALAYAAN NG TAO NA MAGPASYA NA TANGGAPIN ANG KANYANG ALAY AT PAG-IBIG.