Home » Blog » IKA-26 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-26 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

KASALANAN BA ANG WALANG GAWIN?

May isang 90 anyos na lalaking inihabla sa korte ng mga survivor ng kalupitan ng mga Nazi.

Ang taong ito ay umaming nasa death camps siya hindi bilang sundalo, tagapahirap, o pinunong Nazi… kundi bilang simpleng accountant lamang doon.

Trabaho niya ay mag-kolekta, mag-ayos, mag-lista at magtago ng mga singsing, relo, maleta, sapatos, kwintas at iba pang gamit na kinumpiska sa mga Hudyo.

Sabi niya alam niyang kinuha ang mga ito dahil mamamatay na at di na kailangan ito ng mga may-ari.

Depensa niya, trabaho lang daw ang ginagawa niya; sumusunod lang.

Wala siyang sinaktan; walang ninakawan.

Higit sa lahat, hindi siya pumatay tulad ng mga guwardiya, tagapagpahirap, at mga medical team ng Nazi. Totoo naman di ba?

Pero ang hatol ng hukuman ay nakasentro sa isang malaking pagkukulang ng taong ito.

Alam niya pala na may mga pinahihirapan… may mga pinapatay… may mga nililipol.

Pero bakit wala siyang sinabi o ginawang anuman para tulungan ang mga ito!

Kung ako ba, walang ginagawa, nagkakasala ba ako?

… nasa bahay lang naman at tahimik na namumuhay

… nagtatrabaho lang at wala namang kapangyarihan

…mabuti ang umiwas sa gulo

…asikasuhin ko muna ang pamilya ko.

Ano ang masama doon?

Sa Mabuting Balita ngayon, sinasabi ng Panginoong Hesus na ang walang paki ay mali!

Ang mayaman ay hindi rin nanakit o nang-api kay Lazaro (Lk 16).

Hindi niya ito minura o itinaboy.

Pero sa huli, ang mayaman ay napunta pa rin sa impiyerno!

Bakit?

Kasi hindi man lamang niya kinausap ang pobre.

… o binahaginan man lang ng pagkain at inumin

hindi niya naisip na baka gusto nitong mahiga sa maayos na kama.

Ang mayaman ay lublob sa karangyaan kahit alam niyang may isang naghihirap

…hindi sa ibang bansa

…kundi sa mismong labas ng pintuan niya!

Iyon ang nagpagalit sa Diyos, dahil ang pananaw na ito ang siyang kabaligtaran ng pananaw ni Hesus!

…nakaluklok sa langit, ang Panginoong Hesus ay tumapak sa marumi at dalitang lupa

…Lubhang makapangyarihan, namuhay siya sa kahinaan sa piling nating mahihina

…Panginoon ng lahat, pero naging alipin ng lahat

…Bukal ng buhay, subalit nagpasyang ialay sa krus ang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid.

Ipinakita ni Hesus, sa kanyang buhay at kamatayan, na ang walang pakialam kung kaya at dapat namang makialam, ay isang mabigat na kasalanan – tawag natin ay “kasalanan ng pagkukulang.”

Ang mag-alala sa hirap ng iba, ang mabagabag sa dusa nila, ang makiisa sa paghahagilap, ang mag-abot ng kamay, ang magpakita ng lugod at awa – ito ang mga siguradong paraan para makarating sa langit. Walang ibang tugon ang Diyos sa mga ito kundi pagsang-ayon at kagalakan!

Kaya huwag lang magdasal at magbasa ng Bible, ano? Ngumiti rin at makipag-usap ka naman!

Huwag lang mag-ayuno at sakripisyo! Tulong-tulong din sa kapwa pag may time!

Huwag lang mag-donate! Maglaan ng oras sa taong nangangailangan ng iyong pagmamahal at awa!

HUWAG KALIMUTANG I-SHARE SA ISA PA! GOD BLESS PO!

–>