Home » Blog » MAGSALITA KA. MAKINIG KA.

MAGSALITA KA. MAKINIG KA.

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 29


Minsan naman, kapag lumapit tayo sa presensya ng Panginoon, hindi problema kung ano ang sasabihin natin.

Handa tayong makipag-usap at makinig naman sa kanyang mensahe sa atin.

Kalimitan, ang tugon niya ay mga tahimik na udyok at mga tahimik na kilos sa ating puso.

Ang ating kaluluwa ay pupunuin niya ng pagkalugod at tapang.

Kaya nga, kung may kaya kang sabihin sa Panginoon, gawin mo ito sa pamamagitan ng mga salita ng panalangin.

Purihin siya.

Makinig sa kanya.

Subalit, gaano man kapuno ang puso mo ng mga gustong mong ipahatid sa Diyos, minsan hindi ka makapagsalita, at kaya manatili ka lang sa kanyang presensya.

Makikita ka niya doon, at babasbasan niya ang iyong katahimikan.

At siguro iuunat niya ng kanyang kamay upang abutin ka, samahan ka sa paglakad, kausapin ka, gabayan kang mahinahon sa halamanan ng kanyang pag-ibig.

Anuman ang mangyari, isa itong malaking biyaya.

Sa maghapong ito:

MAKIPAG-USAP KA KANYA. MAKINIG SA KANYA.

(paki-share po para lalong makatulong sa iba at dumami ang magpuri sa Panginoon. thanks po!)