Home » Blog » LINGGO NG PAGKABUHAY A

LINGGO NG PAGKABUHAY A

BAKIT KAILANGAN NATIN ITO?

May magandang ideya si San Francisco de Sales kung paano ipagdiwang ang Pagkabuhay ni Hesus araw-araw! Yes, araw-araw!

Sabi ng maginoong santong ito, pag gising sa umaga, pasalamatan agad ang Diyos sa bagong regalo, sa regalo ng “ating” Muling Pagkabuhay!

At may punto siya kasi ang tulog sa gabi ay sagisag ng kamatayan. Sa katunayan, ang daming natutulog na hindi na nagigising pa.

Ang paggising sa umaga ay patikim talaga ng Pagkabuhay!

Ang munting pasasalamat sa Panginoon na may bagong buhay tayo ay mahalaga ngayon.  Tanda ito ng pag-asa; ng tagumpay; ng aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay.

Kay daming batbat ng problema na takot nang harapin ang isang bagong araw.

May mga may karamdaman na pagod nang gumising sa isa na namang araw ng gamutan, pananakit ng katawan, at pananatili sa higaan.

Meron ding ilan na walang kahulugan ang buhay kaya ang bukas ay tila hindi na nakasasabik, wala nang pangako ng anumang ginhawa.

At paano yung mga naparalisa ng nakaraang karanasan, kasalanan, kabiguan na tumakas nang tuluyan ang kagalakan sa kanilang puso?

May mga tao tuloy na ang hiling lang ay kamatayan… at nagtatangka pa nga… dahil ang buhay ay naging pabigat na lang.

Alam ng Diyos lahat ng iyan – mga krus, kadiliman, pakikipagtunggali araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit si Hesus ay nagpasan ng krus, niyakap ang krus, at namatay sa  krus. Upang ipakita sa ating huwag matakot o magapi ng madilim na puwersa ng sanlibutan.

Dahil sabi nga ni San Pedro sa unang pagbasa, Gawa 10: “Ngunit siya’y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya’y muling mabuhay.

Ang Pagkabuhay ay totoo, tunay… nakita siya… may mga saksi siya – tayo yun!

Hindi lamang tayo mga saksi sa paghamon, problema at pagsubok ng buhay!

Saksi tayo sa kapangyarihan, kagalingan, lakas at pag-asa ni Hesus na muling nabuhay!

Nagdiwang tayo ng Mahal na Araw hindi upang manatili sa paanan ng krus kundi upang salubungin si Hesus sa labas ng libingan.

At hindi pa tapos ang Pagkabuhay! Nagaganap pa rin ito sa ating mga nagsisikap at nakikipagbuno sa buhay araw-araw.

Ano ba mga problema mo? Sabi ng Panginoon… mawawala din yan… isa-isa…

Ano ba sakit mo? Si Hesus ang tagahilom ng kaluluwa at katawan… iugnay mo sa kanya.

May pasanin ka ba sa puso mo? Ang dugo niya ang luminis sa ating mga kasalanan…

Nais mo bang magwakas ang iyong buhay? Huwag  muna! Huwag naman! May kahulugan kung bakit narito ka pa. Huwag mong sayangin iyan.

Ngayon si Hesus ay Muling Nabuhay! Magalak sa kanya at makibahagi sa bago niyang buhay.

Araw-araw, gumising nang may pasasalamat. Pasalamatan at ipagdiwang ang regalo ng iyong sariling Pagkabuhay na mula sa Panginoon.

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo!

(huwag kalimutang i-share…)