Home » Blog » BILANG NG MGA KATOLIKO SA BUONG MUNDO NGAYON

BILANG NG MGA KATOLIKO SA BUONG MUNDO NGAYON

Kung pagbabatayan ang mga trend nitong 2020 hanggang 2021, makikitang tumaas ang bilang ng mga Katoliko mula 1,360,000,000 hanggang 1,378,000,000; may pagtaas na 1.3% at nananatiling pinakamalaking simbahang Kristiyano sa buong mundo. Tumaas ang bilang sa Africa, nanatili namang pareho lamang sa Europa at may kaunting pagtaas sa Asia at America.

Karamihan sa mga Katoliko ay nasa America (north and south) 64.1% , kasunod ang Europa 39.6%, Oceania 25.9% at Africa 19.4%.

Sa buong mundo noong 2021, ang mga Katoliko ay 17.67% ng buong populasyong pandaigdig at nanatili itong halos pareho lang sa mga nakaraang taon. Pinakamaraming Katoliko ang nakatira sa Americas, kasunod ang sa Europa, Oceania at Africa. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Katoliko sa Africa habang pabagsak naman ang bilang sa Europa.

Salamat sa https://zenit.org/2023/03/06/the-numeric-state-of-the-catholic-church-up-to-2023/