Home » Blog » IKA-13 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-13 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

MASDAN ANG KRUS

MT. 10: 37-42

Palaging tila hayahay ang buhay ng kaibigan ko. Pag nakinig ka sa kanya matutukso kang isipin na wala siyang pinagdaraanan. Perpekto ang pamilya; malapit sa Diyos; palibot ng mga mabubuting kaibigan; lahat ng pangangailangan ay natutugunan. Subalit alam din naming mahina ang kanyang katawan; halos linggu-linggo nasa ospital. May natatagong krus sa kanyang buhay.

Ang puso ng Mabuting Balita ngayon ay ang mga kataga ng Panginoong Hesus: “Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.” Ano ang reaksyon mo dito? Sa totoo lang, lahat naman tayo nagbubuhat ng krus… hindi tayo makakapamuhay kung hindi natin ito gagawin araw-araw.

Subalit ang “pagpasan” ng krus ay may ibang kahulugan. Ito ay ang pagbubuhat ng krus na may pasensya, kusang-loob, at tiwala. Maraming beses kasi pasan natin ang krus na may reklamo, himutok, at sama ng loob. May mga tao ding itinatago ang krus nila at ayaw ibahagi sa iba dahil sa takot na mahusgahan, iwasan o pagtawanan.

Ang ganda sana ng buhay na walang krus, ano? Mantakin mo, walang sakit, problema, dusa, away, at kamatayan! Iyan ang gusto ko! Subalit paano, kung ngayon pati bata ay nagrereklamo na ng istres? At kaydaming nakikipagbuno sa depresyon at mental health isyu. Sa totoo lang, habang buhay, laging may bubuhating krus, kung hindi para sa sarili, ay para naman sa isang minamahal natin sa buhay, di ba?

Kaya, paano nga ba “magpasan” ng krus tulad ng paghimok ni Hesus? Narinig ko minsan na kailangan lang daw nating “masdan” ang krus. Oo, titigan ang krus! May dahilan kung bakit ang krus nating mga Katoliko ay “krusipiho” (crucifix), iyong may imahen ni Kristong nakapako at nakabayubay. Kasi may taglay itong lihim na mensahe patungkol sa ating puso. Sa krusipiho, sinasabi sa atin ng mahal nating Panginoong Hesus: “Narito ako kasama mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Huwag mong itanggi o ikahiya anumang krus mo. Huwag mong takbuhan o ibalibag ang krus mo. Narito ako kasama mo hanggang malampasan mo ang iyong krus. May Pagkabuhay para sa iyo, at alam ko din ang kahulugan nito. Huwag kang susuko. Magkasama tayo.”

Anong krus ang pasan mo ngayon? Sa iyo ba o para sa isang mahal sa buhay? O baka sabay na krus mo at ng ibang tao? Huwag masindak o panghinaan ng loob. Masdan ang Krus at tandaang pinapasan niya ang krus mo, kasama mo.

Ugaliin araw-araw na titigan ang krus sa inyong altar.

ourparishpriest 2023