Home » Blog » MAGPAKATOTOO KA PLEASE!!!

MAGPAKATOTOO KA PLEASE!!!

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 5

Huwag mag-aksaya ng panahon sa pangangarap na maging ibang tao.

Huwag magsikap na maging ibang tao.

Gumawa at magdasal na maging totoo sa sarili.

Maging tapat sa kung sino ka, sa kung nasaan ka.

Ituon ang pansin sa mga mumunting mga problema at hirap na dinaranas mo ngayon.

Ilaan ang iyong mga higit na pagsisikap, gamitin ang iyong lakas espirituwal sa kung ano ang tama na nasa harap mo.

Ito lang ang hinihingi sa iyo ng Diyos: na mabuhay at tumugon sa biyaya niya ngayon at dito.

Ang gumawa ng iba pa ay isang pagsasayang ng oras.

Makinig mabuti.

Mahalaga ito at laging napagkakamalan – dahil pinipili nating gawin kung ano ang mas gusto natin.

Kaunti lang ang pumipili muna sa tungkulin o sa kalooban ng Diyos.

Huwag mong linangin ang taniman ng iba.

Lumago ka kung saan ka itinanim.

Sa buong maghapon:

MAGPAKATOTOO!

–>