Home » Blog » MAGTIWALA SA DIYOS, AT IPANATAG ANG KALOOBAN (DIVINE PROVIDENCE)

MAGTIWALA SA DIYOS, AT IPANATAG ANG KALOOBAN (DIVINE PROVIDENCE)

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 4

Kung nais mong magtagumpay sa anumang gawain, ilagay ang tiwala sa Pangangalaga ng Diyos (Divine Providence).

Makiisa sa kanya, at mapanatag na anuman ang magaganap, ito ang pinakamabuti para sa iyo.

Isipin mo ang isang maliit na bata na naglalakad kasama ang kanyang ama.

Isang kamay niya ay nakahawak sa kamay ng tatay, samantalang ang isa ay namumulot ng mga prutas na mula sa mga puno sa kanilang linalakaran.

Tularan ang batang ito.

Sa isang kamay, sige at mamulot ng anumang kailangan mo mula sa mabubuting bagay sa mundo, at sa isang kamay naman kumapit sa Ama sa langit, tinitiyak paminsan-minsan kung sumasang-ayon ba siya sa iyong ginagawa sa iyong buhay.

Higit sa lahat, ingatang huwag bumitiw sa Ama upang maging malaya ang parehong kamay sa pamumulot ng mga bagay sa mundong ito.

Mapapansin mong kapag nag-iisa ka na, matitisod at mabubuwal ka.

Kung sa iyong pamumulot hindi naman kailangan ang magtuon ng buong pansin, malimit na lumingon sa Diyos sa iyong isip.

Tulad ng manlalayag na pabalik sa pantalan, tumingala sa langit at huwag lamang tumitig sa mga alon na nagdadala sa iyo.

Sa buong maghapong ito:

MAGTIWALA SA DIYOS, AT IPANATAG ANG SARILI.

–>