Home » Blog » PABAYAAN MONG KUMILOS ANG DIYOS

PABAYAAN MONG KUMILOS ANG DIYOS

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 2
Huwag mong hayaang ang pagkabalisa ay makawasak sa iyong paghahanap sa Diyos.
Alam mo naman na kung naghahanap tayong sobrang balisa para sa isang bagay, kahit na isandaang beses pa natin ito makaharap ay hindi natin ito mapapansin.
Ang pagkabalisa ay nagbabalatkayong totoong lakas espirituwal kahit na pinapagod nito ang isip, tinutuyo ang sigla, at kinikitil ang kaluluwa.
Nagkukunwari itong bumubuhay sa kaluluwa, subalit ang tanging ginagawa nito ay pinahihina ang ating espiritu.
Itinutulak tayo hanggang matisod o matumba na tayo.
Kailangan natin magmatyag laban sa impostor na ito na kumukimbinsi sa atin na ang ating buhay espirituwal ay nakasalalay nang lubusan sa ating mga pagsisikap, kaya kung tayo ay mas nagugulantang, mas nababagabag, lalo daw nating matatagpuan ang Diyos.
Pabayaan mong kumilos ang Diyos.
Maging matiyaga lamang.
Maging ang ating pinakamagaling na pagsisikap ay hindi makapagdadala sa atin ng pagpapala ng Diyos.
Ang tanging gampanin natin ay maging handa, na tanggapin ang mga kaloob ng Diyos na may pusong bukas – maingat, mababang-loob, mapayapa.
Sa buong maghapong ito:
PABAYAAN MONG KUMILOS ANG DIYOS
(kung nakakatulong sa iyo ang blog na ito, paki-share sa isa pang kaibigan. salamat po!)