Home » Blog » 2 HOLLYWOOD ACTORS, CATHOLIC CONVERTS NA!

2 HOLLYWOOD ACTORS, CATHOLIC CONVERTS NA!

Bago matapos ang 2023, ang Hollywood comedian na si Rob Schneider ay nag-post sa kanyang social media na nag-convert na siya sa Simbahang Katoliko. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga kakulangan sa kanyang kapwa. Sa isang interview sa EWTN (Eternal Word Television Network), inihayag niya ang kanyang kagalakan at ang kanyang pananampalataya na hindi siya tinalikuran ng Panginoong Hesukristo kahit na lumayo siya dati sa pananampalataya at nalihis ng landas.

Isa pang sikat at magaling na Hollywood actor, si Shia LeBeouf, ay tinanggap sa ganap na pagkakabilang sa Simbahang Katoliko sa pagpasok ng taong 2024. Kinumpilan siya sa isang Misang ipinagdiwang ng mga Capuchin Fathers sa California. Napaisip si Shia na maging Katoliko matapos gumanap sa role na Padre Pio sa isang pelikula. Sinasabing nais din daw ni Shia na maglinkod bilang isang permanent deacon.

Welcome to the Catholic Church! 1/6/24