Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

IKA-APAT NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

SI HESUS AT ANG MGA ESPIRITU

MK 1:21-28

MENSAHE

Kung hindi pa ninyo batid, ang Mabuting Balita ni San Marcos na gagamitin nating kalimitan ngayon taon, ay may isang layunin: ipahayag si Hesus bilang Anak ng Diyos. Dahil maigsi ang ebanghelyong ito, mabilis na aabutin nito ang layunin na walang sinasayang na oras o salita. Sa salaysay ngayon, pinahanga ng Panginoong Hesukristo ang mga tao sa makapangyarihan niyang salita at sa kahanga-hanga niyang gawa.  May puwersa ang kanyang pagtuturo at suportado pa ito ng mga himalang ipinakikita niya sa mga tao. Inutusan niya ang masamang espiritu na lumayas at pinalaya ang taong matagal na nitong pinahihirapan. Sa panahon natin ngayon, patuloy ang Panginoong Hesukristo na namamayani laban sa mga espiritung nanggugulo sa tao. Tinalo na niya ang demonyo, at hindi lamang ito ang kanyang winasak. Hinaharap din niya tayong binabagabag ng iba’t-ibang espiritu sa ating puso at isipan.

Sa ikalawang pagbasa (1 Cor 7), tinatalakay ang alalahanin ng mga taong walang asawa at may-asawa. Hindi maiwawaglit sa buhay na mag-alala tayo, subalit ang sobrang pagkabagabag ay isang galaw ng puso na nagpapahina sa atin at nagtatanggal ng lakas na lumaban sa buhay. Inuutusan ni Hesus ang mga espiritu na nanggugulo sa ating puso upang lumaya tayo at mapayapa na. Kaya, dalhin natin sa kanya na may tiwala ang mga espiritung umuukilkil sa ating isip at budhi, o nanggugulo sa ating pamilya, at maniwala tayong makapangyarihang mas higit pa sa mga ito ang salita at himala ng Panginoon.

MAGNILAY

Sinabi ni San Francisco de Sales na ang pagkabagabag o sobrang pag-aalala ang pinakamasamang magaganap sa ating kaluluwa, pangalawa lamang sa kasalanan. Inuutusan daw tayo ng Panginoon na manalangin, pero pinagbabawalan din tayong sobrang mag-alala. Ano kaya ang gumugulo sa iyo ngayo? Kinabukasan, seguridad, ugnayan, tagumpay, takot, o mga dating kasalanan at pagkakamali? Huwag mahiya na ilantad lahat iyan sa Panginoong Hesus, Anak ng Diyos, at makinig tayo sa kanyang salita sa ating puso: Mga pagkabagabag, tumahimik kayo at lumayas; at huwag na kayong babalik sa mga alagad ko!