Home » Blog » HINDI BA LAHAT NG MAYROON AKO AY TINANGGAP KO DIN?

HINDI BA LAHAT NG MAYROON AKO AY TINANGGAP KO DIN?

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 10

Lalo nating inaalala at pinahahalagahan ang mga mumunting habag ng Diyos – lalo na ang mga pribado, lihim na awa niya na ako lang ang nakaaalam – lalo nating siyang mamahalin.

Subalit ang karanasang ito ay nakapagpapakumbaba sa atin.

Sa harap ng pagmamahal ng Diyos kita natin ang umaapaw niyang habag. Pero sa panahon ding ito, nakaharap tayo sa kanyang katarungan at dapat nating aminin ang ating mga maling gawain.

Kaya, pagnilayan natin ang kanyang mga ginawa para sa atin, at ipagbunyi ang kanyang habag sa atin, habang kinikilala natin ang ating mga kasalanan.

Hindi ito panahon ng pagyayabang. Kahit ang bisiro na may lulan na mga mahahalagang hiyas ay bisiro pa rin.

Sabi ni San Pablo: Ano ba ang mayroon ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo lamang iyan, bakit kung kumilos ka ay tila hindi mo ito tinanggap lamang?

At kung matukso man tayong magmalaking angkinin ang kabutihang nasa atin, tandaan agad natin ang ating kawalan ng pasasalamat, ang ating kakulangan, at ang ating mga kahinaan.

Ano ba ang nagagawa mo sa buhay na hiwalay sa DIyos?

Tama lamang na magbunyi sa ating mga nagagampanan at magbunyi na nagagawa nating ito, basta ibinibigay natin ang lahat ng luwalhati sa Diyos na siyang pinagmulan at may-akda ng  mga ito.

Sa buong maghapon, pagnilayan:

ANO BA ANG MAYROON AKO NA HINDI KO TINANGGAP DIN LAMANG?

kung nakakatulong sa iyo ang post na ito, paki share sa isang kaibigan…

–>