Home » Blog » PAKUMBABANG TAHAKIN ANG LANDAS NG KATOTOHANAN

PAKUMBABANG TAHAKIN ANG LANDAS NG KATOTOHANAN

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 11

Ang kababaang-loob ay lumilitaw sa pagiging mababang-loob!

Minsan sinasabi nating tayo ay balewala, na tayo ay puno ng kahinaan, na tayo ang alikabok ng mundo.

Subalit nagagalit tayo sa oras na may mag-seryoso sa ating salita.

Patago tayong lalayo upang mag-isa habang umaasa na matutuklasan tayo ng daigdig.

Pupuwesto tayo sa pinakamababa habang nag-aasam na sana may mag-anyaya sa ating pumunta sa mas mataas na lugar.

Ang tunay na kababaang-loob ay hindi nagpipilit na magmukha at magtunog mababang-loob.

Ang mapagpakumbaba ay pinipiling itago ang kanyang kabutihan, at takpan ang kanyang tunay na sarili, mamuhay na hindi kilala, sa isang buhay na lingid sa kaalaman ng iba.

Ang payo ko ay magdahan-dahan sa pagpapakita ng pagpapakumbaba, at tiyakin na ang anumang nararamdaman ng puso ay naaayon sa sinasabi ng bibig.

Huwag itungo ang ulo kung hindi naman nagpapakababa ang puso, at huwag magpanggap na nais mong maging pinakamaliit, kung hindi ito ang naisin ng iyong puso.

Ang mga tunay na mapagkumbaba ay mas natutuwang iba ang magsabi na sila ay kasuklam-suklam at balewala kaysa sila mismo ang magsabi nito sa sarili.

Sa buong maghapon:

SUNDAN ANG LANDAS NG KABABAANG-LOOB.

(paki-share po para lalong makatulong sa iba at dumami ang magpuri sa Panginoon. thanks po!)