Home » Blog » PANALANGIN KAY SAN JOSE PARA MAKAHANAP NG TRABAHO

PANALANGIN KAY SAN JOSE PARA MAKAHANAP NG TRABAHO

Mahal kong San Jose,

minsan mong naranasan

ang pananagutan na itaguyod

si Hesus at Maria sa kanilang

mga pangangailangan sa buhay.

Masdan mo nang may habag

akong ngayon ay puno ng agam-agam

sa aking kawalan ng kakayahang

itaguyod ang aking pamilya.

 

Tulungan mo po akong makatagpo ng

maayos na trabaho sa lalong madaling panahon,

upang ang mabigat na pasaning ito

ay maibsan sa aking puso at agad kong

maidulot ang kailangan ng mga

taong ipinagkatiwala sa aking pangangalaga.

 

Tulungan mo po akong huwag masadlak sa kabiguan at

kapaitan, upang malampasan ko ang pagsubok na ito

nang may matibay na pananampalataya

at mas higit na pagpapala mula sa Panginoong Diyos.

Amen.

 

paki-share sa iba, lalo na sa naghahanap ng trabaho at masumpungan ang mapaghimalang kapangyarihan ni San Jose!