Home » Blog » MGA MATERYAL (RESOURCES) SA 500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES

MGA MATERYAL (RESOURCES) SA 500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES

 ANG UNANG OBISPONG PILIPINO

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-bishop-jorge-barlin-ang-unang-pilipinong-obispo/

PAGDATING NG MGA PARING PRANSISKANO (FRANCISCANS)

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-mga-paring-pransiskano-franciscans-sa-pilipinas/

JARO, ANG HULING DIOCESE SA PANAHON NG KASTILA

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-diocese-of-jaro-ang-huling-diocese-sa-panahon-ng-kastila/

MGA AGUSTINO (AUGUSTINIANS) UNANG MISYONERO

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-mga-agustino-augustinians-unang-misyonero/

MAYNILA: ANG UNANG DIOCESE SA PILIPINAS

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-maynila-ang-unang-diocese-sa-pilipinas/

ANG UNANG PILIPINONG KARDINAL

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-cardinal-rufino-santos-unang-pilipinong-kardinal/

ANG UNANG PARING PILIPINO

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-fr-francisco-baluyot-et-al-ang-unang-paring-pilipino/

ANG PAGDATING NG MGA PARING HESWITA (JESUITS)

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-pagdating-nga-mga-paring-heswita-jesuits/

MGA POPES NA BUMISITA SA PILIPINAS

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-mga-popes-na-bumisita-na-sa-pilipinas/

ANG MAYNILA BILANG ARCHDIOCESE

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-paano-naging-archdiocese-ang-maynila/

MGA PARING KAPITAN LABAN SA MGA PIRATA

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/500-years-of-christianity-mga-pari-na-sundalo-laban-sa-mga-pirata/

(photo above from https://newcityph.net/gifted-to-give-500-years-of-christianity-in-the-philippines/)