Home » Blog » ANO ANG UNDAS / ALL SOULS DAY – MGA MATERYAL (RESOURCES)

ANO ANG UNDAS / ALL SOULS DAY – MGA MATERYAL (RESOURCES)

PAGDARASAL PARA SA MGA YUMAO: BIBLE PROOF

PAGDARASAL PARA SA MGA YUMAO: NASAAN SA BIBLE?

ANO ANG “WAKAS” NG BUHAY/ NG PANAHON?

ANG “WAKAS NG PANAHON” – PANANAW KATOLIKO

ANO ANG MAGAGANAP MATAPOS TAYONG MAMATAY?

https://www.ourparishpriest.com/2022/10/ano-ang-magaganap-matapos-tayong-mamatay/

ARAW NG MGA BANAL AT NG MGA YUMAO

ARAW NG MGA BANAL AT ARAW NG MGA YUMAO – UNDAS

KALULUWA… HINDI MULTO!

KALULUWA… HINDI MULTO… HINDI DEMONYO! ARAW NG MGA SANTO – ARAW NG MGA YUMAO

MULTO AYON SA ARAL KATOLIKO

https://www.ourparishpriest.com/2021/09/multo-ano-ang-aral-katoliko-tungkol-dito/

PANALANGIN SA PAGDALAW SA PUNTOD

https://www.ourparishpriest.com/2022/11/panalangin-para-sa-mga-yumao-pagdalaw-sa-puntod-sa-undas/

PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO SA LOOB NG TAHANAN

https://www.ourparishpriest.com/2022/11/panalangin-para-sa-mga-yumao-sa-loob-ng-tahanan-undas/

PANALANGIN PARA SA YUMAONG KAIBIGAN

PANALANGIN PARA SA YUMAONG KAIBIGAN…

NOV 1 AND 2: QUESTIONS AND ANSWERS

NOVEMBER 1 AND NOVEMBER 2 QUESTIONS AND ANSWERS

ANG MGA KAKAIBANG PANAUHIN NI CARDINAL SIN

https://www.ourparishpriest.com/2022/06/ang-mga-kakaibang-panauhin-ni-cardinal-sin/

PURGATORY (POPE BENEDICT XVI)

PURGATORY

ALL SAINTS DAY AND ALL SOULS DAY

ALL SAINTS DAY AND ALL SOULS DAY

ALL SAINTS DAY 2020 (31ST SUNDAY, A)

All Saints’ Day

ETERNAL REST… (Latin, English, Tagalog)