Home » Inspiration

INTERVIEW SA PARING EXORCIST 1

MULA SA ISANG PROVINCIAL-DIOCESE* Good day to you, Father JM! Salamat sa pagpapaunlak sa interview na ito. Simulan po natin sa kaunting background. Ilang taon na po kayong exorcist at paano kayo nahirang? Walong taon na po akong exorcist matapos piliin at italaga ng…

Read More

YEAR OF PRAYER 2: ANG EXAMEN (PAGDARASAL GAMIT ANG KARANASAN)

ANO ANG EXAMEN (PAGDARASAL GAMIT ANG KARANASAN) Ang examen ay mula kay San Ignacio de Loyola. Ito ay panalangin ng pagtukoy at pagbibigay-linaw sa kilos ng Diyos sa pangaraw-araw na buhay. Kung magiging ugali ito, magandang paraan ito ng pagsaliksik sa mga paraan na…

Read More

YEAR OF PRAYER 1: ANO ANG LECTIO DIVINA (PAGDARASAL NG SALITA NG DIYOS)

ANO ANG LECTIO DIVINA? Ang mga salitang “lectio divina” (LD) ay Latin na ang kahulugan ay “banal na pagbabasa” at angkop ito na pangalan sa panalangin ng pakikinig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng puso. Ang LD ay pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan…

Read More

SPIRITUAL NEW YEAR’S RESOLUTION: PAANO GAGAWIN

Ang kahalagahan ng “Resolution” (Pagpapasya) Mahalaga sa buhay natin ang tinatawag na “resolution” kasi mahina at marupok ang ating sarili at madali tayong makalimot sa magagandang plano natin para sa kinabukasan man o sa kasalukuyan. Hinihila ng katawan pababa ang kaluluwa hanggang bumagsak sa lupa,…

Read More

ANG TUNAY NA KAIBIGAN

PAANO MAGKAROON NG TUNAY NA PAGKA-KAIBIGAN “Bakit malungkot ang beshie ko?” – isang masaya at pabirong slogan ngayon. Pero teka, mag-isip nga tayo. Mabuti ka bang kaibigan? Sa tingin mo ba ay nakabubuti sa iyo ang iyong mga kaibigan at kabarkadang nakapalibot sa iyo ngayon?…

Read More