Home » Blog » ANO ANG KUWARESMA – MGA MATERYAL (RESOURCES)

ANO ANG KUWARESMA – MGA MATERYAL (RESOURCES)

ASH WEDNESDAY/ MIYERULES NG ABO

https://www.ourparishpriest.com/2020/02/ash-wednesday-may-dumi-ka-sa-noo/

ANG POWER NG “ACT OF CONTRITION” O PANALANGIN NG PAGSISISI 

KASALANAN AT KAHINAAN: ANO ANG GAGAWIN KUNG NAHULOG O NADAPA? 

MODERNONG FASTING AT ABSTINENCE: SUGGESTIONS

FASTING O PAG-AAYUNO AYON KAY SAN FRANCISCO DE SALES

FASTING: PAKAININ ANG KALULUWA

FASTING O PAG-AAYUNO BILANG PANALANGIN

https://www.ourparishpriest.com/2023/02/fasting-o-pag-aayuno-bilang-panalangin/

PANALANGIN SA PANAHON NG KUWARESMA: LITANYA NG PAGTITIWALA

DAAN NG KRUS PARA SA KAPAYAPAAN AT PAGHILOM

https://www.ourparishpriest.com/2023/02/ang-daan-ng-krus-para-sa-kapayapaan-at-paghilom/

DAAN NG KRUS: CORONA VIRUS

 

BANAL NA ORAS / VIRTUAL VISITA IGLESIA

HOLY HOUR / VIRTUAL VISITA IGLESIA

MAKAPANGYARIHANG PANALANGIN SA SANTO ENTIERRO

MAHAL NA ARAW AT MGA VIRUS NG ATING BUHAY

PALM SUNDAY: VIRUS NG PAGSASAWALANG-BAHALA

HOLY MONDAY: VIRUS NG KASAKIMAN

HOLY TUESDAY: VIRUS NG KAYABANGAN

HOLY WEDNESDAY: VIRUS NG PAGTATAKSIL

MAUNDY THURSDAY: VIRUS NG PAGMAMALINIS

GOOD FRIDAY: VIRUS NG PAGMAMATIGAS NG PUSO

HOLY SATURDAY: VIRUS NG KAMATAYAN

THE SMILING CRUCIFIX

MGA PAGNINILAY SA MAHAL NA ARAW

RECOLLECTION SA TAHANAN NGAYONG HOLY WEEK

VISITA IGLESIA: PITONG SIMBAHAN PRAYERS

https://www.ourparishpriest.com/2023/03/visita-iglesia-pitong-simbahan/

ANG DAAN NG KRUS PARA SA KAPAYAPAAN AT PAGHILOM

https://www.ourparishpriest.com/2023/03/ang-daan-ng-krus-para-sa-kapayapaan-at-paghilom/